• Det holder ikke å si at «det går jo så greit» med kongedømme. Folk har jo ikke noe alternativ, sa Jette Christensen( Ap) i Stortinget tirsdag.

Hun ledet opprøret noen unge Ap-reprsentanter har satt i gang, for å utrede alternativer til dagens kongestyre. Hordalands-representanten hadde ikke noe vondt å si om dagens konge, men hun etterlyste en prinsipiell debatt om monarkiet.

Den debatten kom ikke.

— Arv er radikalt

Til vanlig er det SV som fremmer forslag om overgang fra monarki til republikk i Norge, støttet av noen slengene fra Ap og andre partier.

Dette var et ganske annerledes forslag.

Sammen med tre andre Ap-representanter, og to fra SV, hadde Jette Christensen foreslått å utrede alterntiver, altså ikke gjennomføre noen grunnlovsendring.

— Dette er et lite radikalt forslag. Det radikale er jo arv av verv, sa Christensen i sitt innlegg.

-Folklelig forankring

Men hun nådde ikke frem, heller ikke til sine egne i Arbeiderpartiet. Nestleder i stortingsruppen, Martin Kolberg, malte i stykker opprøret fra de unge med å si at dagens kongedømme er demokratisk.

— Fordi den folkelige forankring er en demokartisk kraft.

— Vi vet hva folket mener, og jeg vil spå en like stor oppslutning om monarkiet i dag som ved folkeavstemmingen i 1905,- ja nesten like stor, sa Kolberg.

Etter 25 minutter var debatten om Norges statsform avsluttet, og Stortinget gikk over til neste sak.