I debatten om lokalsykehusene fant Stoltenberg det for godt å ønske KrF-leder Dagfinn Høybråten en god jul, før han påpekte at han nok vet mer om fødetilbudet i Norge i 2010 enn fødetilbudet i Jerusalem for 2000 år siden.

Da måtte den mer teologisk skolerte Høybråten ta statsministeren i søndagsskole. KrF-lederen medga at fødetilbudet i Jerusalem for 2000 år siden nok ikke er viden kjent, men understreket at det finnes ganske gode kilder på hvordan det sto til i Betlehem på samme tid.

Spørsmålet er om statsministeren — selv om han står utenfor statskirken - bør hente fram juleevangeliet i høytiden, om ikke annet for å bedre egne bibelreferanser foran fremtidige ordvekslinger med representanter for KrF.

FEIL BY: Stoltenberg forvekslet Betlehem med Jerusalem. ARKIVFOTO: Scanpix