HARRY B. A. STRANDDresden

Den kvinnelige kureren omtalte seg selv om «mystiske Monika» etter å ha lest norske aviser på nettet.

Spionsiktede Stein Viksveen sier han ikke kan huske å ha møtt kvinnen. Men etter det vi forstår, skal «Monika» under det rettslige avhøret ha bekreftet å ha møtt ham flere ganger i en rekke europeiske hovedsteder.

Hun skal ha fastholdt at hun utbetalte penger til den norske spionen «Lanze». «Monika» skal ha sagt at «Lanze» fikk dekket konkrete utgifter noen ganger.

Viksveen fremstiller nå «Lanze» som en informasjonsagent, som helt uforvarende er kommet i skade for å ha gitt opplysninger til personer han ikke ante hadde noe med Stasi å gjøre. Det kan synes å stemme dårlig med opplysninger om at «Lanze» fikk utbetalt penger i tilknytning til møtene.

— Dette har vitnene gitt en god forklaring på, og jeg er lei meg for at jeg ikke kan si noe konkret om dette, sier Viksveen.

Plasserer ikke Monika Tidligere skal «Monika» ha fortalt om en rekke sikkerhetsrutiner knyttet til møtene med «Lanze». - Det er ukjent for oss. Jeg tror aldri det er blitt uttalt noe fra henne om møtesikkerhet, sier Viksveens advokat, Atle Helljesen.

Viksveen nekter fortsatt ethvert kjennskap til kvinnen, men kommenterer spørsmålet om han kan ha møtt henne slik:

— Jeg plasserer henne ikke. Heller ikke noen av de andre vitnene. Dere må huske på at dette ligger svært langt tilbake i tid, og jeg har møtt svært mange, og kan ikke utelukke at jeg har snakket med en eller flere fordekte Stasi-agenter, sier Viksveen.

Han understreker at i fall det har skjedd, er det uten hans viten og vilje, og Stasi-folkene har ikke gitt seg til kjenne.

- «Monika» var klar Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad sier «Monika» har bekreftet sin politiforklaring, og gitt nye, utfyllende detaljer. Det betyr trolig at hun har utpekt Viksveen som «Lanze», og fastholdt flere konspirative spiontreff rundt i Europa. - Hun har gitt nye detaljopplysninger rundt møtene, sier Qvigstad, som beskriver «Monika» som tydelig og klar.

Sikkerhetstiltakene rundt den 54 år gamle kvinnen henger sammen med at hun har skiftet identitet, for å sikre sitt nye liv. «Monika» tilhører dem som har lykkes i det nye Tyskland, til tross for sin Stasi-bakgrunn, og uten å ha tatt offentlig oppgjør med sin fortid.

Viksveen understreker at det er helt uinteressant i denne saken at en kvinne trekkes inn som vitne: - Kjønn er helt likegyldig i denne saken. Hun har korrigert sin tidligere politiforklaring, og kommet med tilføyelser som vi anser som viktige. Jeg kan ikke se at politiet har fått noe av betydning her, sier han, og påpeker at han er fornøyd etter avhøret av «Monika». Han føler sin sak styrket.

«Informasjonsagent» - Skal jeg oppsummere disse dagene her nede, sitter jeg med et bilde av «Lanze» som en informasjonsagent - en som Stasi-vitnene omtaler som «abschöpfquelle» - og som overleverte informasjon muntlig. Han var en person de dukket innom for å snakke med, uten å gi seg til kjenne som Stasi-agenter, sier Viksveen, som gjerne medgir at han har hatt politiske samtaler med svært mange. Han sier Stasi-vitnene snakket nedsettende om informasjonsagentene.

POT ser spionen Politiets overvåkingstjeneste (POT) later til å sitte med et annet inntrykk. For POT fremstår ikke «Lanze» som et offer, men en antatt spion som har fått opplæring, overlevert 500 mer eller mindre hemmelige dokumenter og mottatt betaling.

Viksveen sier at alle vitnene avviser at de har fått hemmelige dokumenter. - For ett år siden handlet saken om overlevering at topp hemmelige dokumenter. Nå er det hele kokt ned til tilfeldige samtaler på kafé, sier Viksveen, som sammen med sin forsvarer nå mener hele saken vil falle. De har tidligere sagt at siktelsen umulig kan bli opprettholdt i nåværende form. Nå kan de ikke forstå at siktelsen kan opprettholdes overhode.

— Selv om vi legger til grunn at det har vært kontakt, så kan ikke siktelsen bli opprettholdt, sier advokat Atle Helljesen.

Viksveen sier «Monika» i retten ikke kunne si noe om hemmelige telefoner og dekkleiligheter, slik det skal fremgå av politirapporten.