— Jeg er tilfreds med at det nå er inngått forlik i denne saken, og at man er kommet fram til en løsning som er god for alle parter, sier en ferierende samferdselsminister Torild Skogsholm (V) til NTB via informasjonssjef Ivar Torvik.

19 drept

19 mennesker ble drept i ulykken i januar 2000 da to tog kolliderte på Rørosbanen.

Både Riksadvokaten og en granskningskommisjon mente at Jernbaneverket var å laste for dårlig kontroll og oppfølging av sikkerhetsarbeidet på strekningen.

60 millioner

Forsikringsselskapet Vesta, som betalte ut 60 millioner kroner i forsikringsoppgjør etter ulykken, fremmet dermed et regresskrav overfor Jernbaneverket som opprinnelig lød på 50 millioner kroner.

Jernbaneverket nektet å godta dette og tvisten ble derfor brakt inn for rettsapparatet. Saken skulle opp for retten i Sør-Østerdal tingrett 10. mars.

Tragedie

Forliket innebærer imidlertid at Vesta får tilbake 44 millioner kroner av Jernbaneverket.

— Hensynet til de mange berørte av ulykken var et viktig motiv for begge parter for å finne frem til en minnelig løsning. Det ville vært en ekstra belastning for dem å få hele tragedien belyst gjennom en rettssak. Derfor er vi svært glade for at vi har klart å komme til enighet i denne saken, sier divisjonsdirektør Rune Gaustad i Vesta.

(NTB)