I juli 2011 gik et helt togsett opp i røyk på Bergensbanen, etter å ha kjørt inn i et overbygg som allerede var i brann.

250 personer ble reddet ut av toget i løpet av noen dramatiske minutter, og ingen personer ble skadet, men hele togsettet gikk med i flammene.

Forsikring

I etterkant fikk NSB utbetalt 150 milloner kroner fra sitt forsikringsselskap Trygg Vesta, som erstatning for de utbrendte jernbanevognene.

Tryg Vesta rettet så et tilsvarende såkalt regresskrav videre til Jernbaneverket (JBV), som de mener har ansvaret for at ulykken fant sted.

Nå har Jernbaneverket omsider svart på dette rekordhøye kravet, og valgt å avvise det, melder NRK.

I sitt svar til forsikringsselskapet skriver Jernbaneverket at:

«Etter en vurdering av faktum i saken, holdt opp mot vilkårene for erstatningsansvar etter Sportilgangsavtalen og alminnelig erstatningsrett, kan ikke JBV se at det er faktisk og rettslig grunnlag for det fremsatte erstatningskrav.»

Kravet på 150 millioner kroner skal være det det største regresskravet fra et norsk forsikringsselskap noensinne, ifølge NRK.

Tar ikke skylden

Havarikommisjonen har i sine ulykkesrapporter kommet med kritikk av beredskapen på Bergensbanen. Både sikkerheten rundt sveisearbeidet i forkant av brannen, og utrykningstiden på toglinjen var for dårlig, mente Havarikommisjonen.

Blant annet var mye av slukkeutstyret på stedet ute av drift, og det tok nesten seks timer før slukkeutstyr kom inn fra Voss.

Jernbaneverket sier imidlertid at de ikke kan se at de ved egen uaktsomhet har forårsaket brannen eller skadene den medførte for NSB.

Etter en gjennomgang av rutiner, instrukser og oppfølging kan de ikke se at de har opptrått uaktsomt før brannen, skriver de. De mener brannårsaken ikke er tydelig nok, og avviser dermed kravet