Jernbaneverket framsatte kravene i oktober i fjor. NSB fikk frist til april, men ennå er ikke kravene fulgt opp. Jernbaneverket var usikre på om hjulakslene på de 12 Signatur-togene var solide nok, går det fram av et dokument som NRK har fått tilgang til.

-Da disse beregningene ble lagt fram, så var sikkerhetsmarginene relativt små. Vi ønsket å få en verifisering fra en nøytral tredjepart hvorvidt disse beregningene var riktige — at sikkerhetsmarginene var store nok, sier banedirektør Magne Paulsen i Jernbaneverket til NRK.

-Tidsfristen var i april/mai i år, og Jernbaneverket beklager at den er ikke er overholdt. Når vi får vite hvorfor akslingen brakk, så får vi se om vi har tatt for lett på oppgaven. Så langt har jeg ikke grunnlag for å hevde det, sier Paulsen.