I går skrev Aftenposten.no at Jernbanetilsynet ser meget alvorlig på en hendelse på Oslo S i oktober der bakerste vognen på et NSB-tog ble stående utenfor perrongen.

Minst én passasjer tok seg ut på pukken (steinmassen som ligger under og ved siden av skinnene), gikk langs skinnegangen og tok seg opp på perrongen.

Dette var et spesielt tilfelle i den forstand at perrongen på Oslo S er lang nok til at samtlige vogner får plass på perrongen. At passasjerer må gå ut på pukken, er imidlertid ikke et nytt fenomen.

Jernbaneverket opplyser at 122 perronger i landet er for korte for NSB-togene, og en rekke lesere har henvendt seg til Aftenposten.no etter gårsdagens sak.

De forteller at det ved mange av disse stasjonene er vanlig å gå ut på pukken fra de bakerste vognene.

Flere forteller at dette skjer daglig, og at at togførerne ikke gjør noe for å hindre avstigning på denne måten. Snarere tvert imot, over høytaleranlegget blir passasjerene i de bakerste vognene gjerne bedt om å være forsiktige ved avstigning på pukken.

— Grove brudd

Direktør Erik Ø.Johnsen i Jernbanetilsynet opplyser til Aftenposten.no at de ikke har vært klar over fenomenet, og han er svært kritisk til at denne type avstigning er så utbredt.

I henhold til forskriften skal kun dørene som går ut til perrongen benyttes ved avstigning. Dersom vogner blir stående utenfor perrongen er det togselskapenes ansvar å sikre at disse dørene ikke blir brukt.

— Det er ikke noe formildende ved at toget er for langt for perrongen. Dette er grove brudd på forskriften, og det er helt uakseptabelt, sier Johnsen.

- Hva slags konsekvenser kan dette få for NSB?

— Vi har våre reaksjonsmåter, og må vurdere hva vi nå skal gjøre. Dagbøter er en mulig reaksjon, men det er imidlertid for tidlig å si om dette blir aktuelt.

Lover skjerping

Informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB bekrefter at det er togselskapenes ansvar at av- og påstigning ikke skjer utenfor plattformen.

Lundeby har ikke noen enkel forklaring på hvorfor forskriften blir brutt, men opplyser til Aftenposten.no at han har bedt sikkerhetsavdelingen om å tydeliggjøre forskriften overfor togpersonalet.

— Det er praktisk veldig vanskelig å sikre at ingen passasjerer forlater toget utenfor perrongen, men vi vil gjøre alt som står i vår makt for å unngå at det skjer. Vi må gi klare opplysninger over høyttaler, og vi vil uansett ikke prioritere punktlighet fremfor sikkerhet, sier han.

— Jeg har stor respekt for oppgaven Jernbanetilsynet har med å ivareta sikkerheten på jernbanen. Derfor tar vi kritikken på største alvor, legger Lundeby til.

Jobber med utbedring Svein Horrisland i Jernbaneverket opplyser til Aftenposten.no at de er i gang med å utbedre de 122 perrongene i landet som er for korte for NSB-togene. 48 skal være klar innen utgangen av 2012, 17 i 2015 og 57 innen 2019. Hvilke perronger som utbedres først, skjer etter en risikovurdering.

Han er klar på at passasjerene ikke skal gå ned på pukken, bortsett ved en evakuering.

— Det er spesielt farlig der det er flere spor. Det er dessuten fare for personskader ved slik avstigning, sier Horrisland.

Måtte skynde seg over togskinnene

Ragnhild Wadahl hadde en dramatisk opplevelse da hun i sommer skulle i bryllup til søsteren sin i Gudbrandsdalen. Toget kom inn i det midtre av de tre sporene, og stoppet slik at familievognen bakerst ble stående utenfor perrongen på Vinstra.

Wadahl hadde med seg tre små barn, hvorav en satt i barnevogn, og i frykt for at toget skulle gå måtte hun rope til konduktøren om å få hjelp til å komme seg av. Mange passasjerer hadde da allerede beveget seg ned på pukken.

Barnevognen ble løftet ned på pukken, og Wadahl fryktet at det minste barnet skulle skli ut av vognen.

— Vel nede på pukken med tre barn fikk jeg beskjed om å skynde meg over spor 1 fordi tog i motgående retning var på vei inn på perrongen, sier hun.

Wadahls søster, som ventet i bilen, så hva som foregikk. Hun kom løpende til, og sammen med konduktøren løftet hun barnevognen over sporet.

— Vi rakk så vidt over sporet før motgående tog var inne på perrongen. Det var en ekkel opplevelse som fremdeles gir meg frysninger og som gjør at jeg vegrer meg for å ta tog til Vinstra med barn.

En annen togkunde skriver om forholdene på Darbu stasjon:

— Det blir varslet over høyttaleranlegget hvilke deler som havner utenfor perrongen, og konduktøren kommer til og ser til at «evakueringen» går greit for seg.