— Det er ikke vanskelig å gjennomføre en terroraksjon ved norske jernbanestasjoner hvis du har de nødvendige virkemidlene, sier forsker Håvard Fridheim ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), til Dagsavisen.

— Problemet med all offentlig transport er at den skal være lett tilgjengelig. Man skal kunne kjøpe billett og reise kort tid etterpå. Dette begrenser hvilke sikkerhetstiltak som kan settes i verk, sier han.

Jernbanestasjoner er spesielt utsatt for terror fordi de er åpne og til dels uoversiktlige, samt at det er mange personer samlet på små arealer, noe som øker sjansene for at mange kan bli drept i en terroraksjon.

Fridheim foreslår en rekke tiltak for å rette opp på terrorberedskapen ved norske jernbanestasjoner, men understreker at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) siden juni i fjor har ansett trusselnivået i Norge som lavt.

— Hvis trusselnivået blir endret, bør imidlertid en rekke sikkerhetstiltak settes i verk, mener han.