I en undersøkelse MMI har utført for Sosial— og helsedirektoratet, svarte én av to jenter at de hadde tatt alkohol fra foreldrene uten tillatelse. Bare én av tre gutter svarte det samme.

Årsaken er trolig at jentene har strengere regler hjemme og sjeldnere enn gutter får alkohol av foreldrene for å ta med på fest.