– Jenten ble i nesten to år avskåret fra sin rett til samvær med faren, sier advokat Håkon Ø. Schiong, som representerer både jenten og faren.

Han mener jenten har krav på kontakt med sine foreldre, både i henhold til FNs barnekonvensjon og norsk lov. Hun fikk etter en tid besøke faren sporadisk i fengselet, men er uansett påført uopprettelige skader, mener advokaten.

– Jenten har mistet noe i livet som ikke kan erstattes, sier Schiong til Dagbladet.

Faren ble arrestert 8. november 2002 og løslatt 24. juli 2004, etter at han i Oslo tingrett var dømt til fengsel i tolv og et halvt år i en stor narkotikasak. Mannen anket til Borgarting lagmannsrett, og 21. september i år ble han frifunnet på alle punkter. Han hadde konsekvent nektet skyld.

Schiong har reist et samlet krav fra familien på 9,5 millioner kroner i erstatning og oppreisning for uberettiget fengsling, inkludert en halv million kroner til 37-åringens samboer.

37-åringen var forretningsmann, og hadde en personlig inntekt på 1,2 millioner kroner da han ble arrestert. Virksomheten gikk konkurs.