Hun slo fast at partiet ikke vil fjerne røykeloven hvis det kommer i regjeringsposisjon. Frp vil heller ikke gå inn for at bensinstasjoner skal få selge alkohol.

Landsmøtevedtaket om aktiv dødshjelp vil heller ikke være blant kampsakene for en eventuell Frp-regjering.

Hun viste til at landsmøtevedtaket var et prinsippvedtak, og at det ikke er med i partiets handlingsprogram som Frp skal styre etter den neste fireårsperioden.

– Det er en vanskelig sak som vi trenger tid på å utrede, sa Jensen.

Strammere asylpolitikk

Mye av utspørringen dreide seg om hva Frp vil gjøre dersom partiet blir regjeringsparti. Jensen var klar på at asylpolitikken skal strammes inn og kun at om lag 1.000 personer vil få opphold. Hun mener også det vil være fullt lovlig og ta mulla Krekar i forvaring. Hvis det ikke er lovlig, vil Frp gå inn for å endre loven og lage en lex Krekar.

I klimapolitikken vil en Frp-regjering akseptere Kyoto-avtalen. Jensen ville ikke si ja eller nei til om hun mener klimaendringene er menneskeskapte.

– Frp erkjenner klimaendringene. Det har det vært i all tid, men det er diskusjon om de er menneskeskapte, svarte hun.

Dersom hun leder den norske delegasjonen til klimaforhandlingene i København, vil hun ikke markedsføre skepsis, men ivareta norske interesser.

Kan regjere alene

Partilederen hevdet også at det er en realistisk mulighet for Frp å danne regjering alene etter valget, men hun ønsker et samarbeid med de andre borgerlige partiene.

– Hvis Frp blir det største partiet og det er borgerlig flertall, må det bli et regjeringsskifte, konkluderte Siv Jensen.

Om Stoltenberg nekter å gå av, lover hun at Frp vil felle regjeringen. Hun regner med at alle de borgerlige partiene vil bidra til at det skjer. (©NTB)