— Vi har tatt imot for mange innvandrere. Regjeringen lar kriminelle asylsøkere ferdes fritt uten at det får konsekvenser, sa Jensen som fikk ordet først i TV 2s partilederdebatt lørdag kveld.

Hun mener det snarest bør opprettes lukkede asylmottak og at lokale folkeavstemninger må avgjøre om det skal etableres et mottak i kommunen.

SV-leder Kristin Halvorsen har en helt annen tilnærming til diskusjonen.

— Jeg har merket en helt annen mobilisering for fellesskap og mangfold etter den 22. juli. Utgangspunktet er nå et helt annet for å lykkes med integreringspolitikken, sa hun.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) pekte på at norsk integreringspolitikk er mer vellykket enn i andre europeiske land og viste blant annet til sysselsettingsraten. Også Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide mener det tegnes et litt for negativt bilde av integreringen her til lands.

— Andelen innvandrerkvinner i jobb i Norge er høyere enn andelen kvinner som er i jobb i Italia. Det er imponerende, sa Hareide.

Høyre-leder Erna Solberg slo på sin side fast at problemet med innvandringsdebatten er at den alltid synes å handle om de som oppholder seg i Norge ulovlig. Samtidig understreket hun at det er viktig å føre en ryddig og streng asylpraksis.

— Det er en grenser for hvor mange kommunene klarer å ta imot, sa Solberg.