– Regjeringen sprer tynt utover uten å løse samfunnsproblemene. Det er særlig to områder som er grovt underfinansiert, det er veibygging og helse— og omsorgssektoren, sier Frp-leder Siv Jensen i en reaksjon på forslaget til statsbudsjett.

– Hvordan har regjeringen tenkt å nå sykehjemsmålet sitt? Det klarer de i hvert fall ikke med det tempoet den legger opp til med dette budsjettet. Det reduserer heller ikke helsekøene, noe som betyr at det fortsatt vil stå en kvart million pasienter i kø også neste år, framholder Jensen overfor NTB.

Artikkelen fortsetter under videospilleren.

Frp vil kutte

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Ulf Leirstein, mener regjeringen kaster ut rekordmye oljepenger – mer enn Frp selv gjør i sitt alternative budsjett – klattvis og delt. Han varsler allerede nå at Frp kommer med markante kutt i sitt alternative budsjett, blant annet i bevilgninger til «byråkrati og administrasjon».

– Det er en regjering uten visjoner, som øker byråkratiet og administrasjonen, men ikke klarer å løse de store problemene i samfunnet, sier han.

Fornøyd med bunnfradrag

Jensen er fornøyd med at regjeringen viderefører kontantstøtten og hever bunnfradraget på formuesskatten. Leirstein istemmer, men savner tilsvarende grep for små— og mellomstore bedrifter.

– Hevingen av bunnfradraget er helt i tråd med vår politikk. Vi er glade for at de har tatt tak i dette, men Frp ønsker å fjerne hele formuesbeskatningen. Det er dessuten underlig at regjeringen ikke tar tilsvarende grep overfor små- og mellomstore bedriftene, hvor formuesbeskatningen også skaper store skjevheter, sier han.