Oslo

Statsministeren sa på sin sommerlige oppsummering på Huk at regjeringen fortsatt har mye å strekke seg etter, og nevnte spesielt de uløste oppgavene innenfor skoleverket. Det gjelder heldagsskolen, flere undervisningstimer, mer fysisk aktivitet og bedre samordning av SFO og skoledagen.

Dermed nevnte han i hovedtrekkene de samme skolereformene som Høyres ledelse dagen før talte varmt for i sin oppsummering etter vårsesjonen.

Klimakvoter i u-land

Stoltenberg kommenterte også de problemene EU ser ut til å skape for regjeringens klimaambisjoner. Regelverket i EU/EØS setter åpenbart begrensninger for hvor store klimakvoter vi kan kjøpe i u-landene.

– Det er noe uklart for meg hvorfor EU har laget slike begrensninger, for ved å kjøpe kvoter i disse landene er vi med og avhjelper fattigdommen. Samtidig er det verdt å understreke at det er en begrensning for norske bedrifters adgang til å kjøpe kvoter – ikke for den norske stat, sa han.

Rimi-Hagen og Frp

Stoltenberg ble spurt hvordan han reagerer på at styrtrike Stein Erik Hagen gir 2 mill. kroner i støtte til Frp.

– Det er i og for seg helt naturlig, for de rike er tjent med Frp. Det er logisk å støtte dem som gir størst skattelette for de rike. Derfor forstår jeg godt Rimi-Hagen, men jeg er uenig med ham. Derimot håper jeg at Frp slutter å være så kjepphøy, og dobbeltmoralistisk, når partiet på den ene side mottar så store beløp og samtidig kritiserer arbeidstakerorganisasjonene for å gi penger til Arbeiderpartiet, sa han.