Arbeiderpartiets nestleder sier til Bergens Tidende at vi fra norsk side må ta stemningsskiftet i den islandske befolkningen med det største alvor.

Når 91 prosent av de spurte i en meningsmåling nå svarer at Island bør søke om fullt EU-medlemskap, må vi være forberedt på at landet snart sender en søknad, understreker han.

— Hvis Island søker om medlemskap i EU, vil det oppstå en helt ny situasjon for Norge. Da må vi tenke oss grundig om, fastslår Stoltenberg.

Venter med konklusjonen

Men han vokter seg vel for å antyde med klare ord at Norge bør søke EU-medlemskap med det aller første.

— Jeg vil selvsagt ikke konkludere allerede nå, men jeg er glad for at vi i Arbeiderpartiets program har sikret oss tilstrekkelig handlefrihet i denne stortingsperioden til å ta opp spørsmålet, sier han.

Stoltenberg peker på at hele EØS-avtalen vil komme i en ny situasjon hvis Island blir EU-medlem. Da er det bare Norge og Liechtenstein igjen i EFTA.

— Da er det sannelig ikke mye igjen for Norge å forholde seg til, tilføyer han.

- Dramatisk, mener Grytten

Leder i Europabevegelsen i Norge, Sigurd Grytten, legger stor vekt på den offensive holdningen hos Stoltenberg. Den kan få stor innvirkning på den videre europadebatten her til lands, slik han ser det.

Ifølge Grytten vil et islandsk EU-medlemskap få dramatiske følger for norsk fiskerinæring:

— Det vil rett og slett være en katastrofe hvis Norge må søke om medlemskap hvis Island allerede er innenfor EU. Da er det først og fremst islandske interesser på dette området som vil ligger til grunn for EUs forhandlere.

Felles EU-søknad?

— Det beste vil være om Norge og Island går sammen om en EU-søknad og samordner sine interesser. Dermed kan vi ha håp om å legge premissene for en ny forvaltningspolitikk på fiskerisektoren, sier Grytten.

På fylkesårsmøtet i Hordaland Arbeiderparti var ikke EU-debatten blant de viktigste temaer. Noen av talerne så riktignok frem til en ny runde om medlemskap. Men både Odd Rambøl og Arne Jakobsen advarte.

TI ÅR ETTER GRO: Nøyaktig ti år etter at Gro Harlem Brundtland var i Ullensvang for å starte en ny debatt om norsk EU-medlemskap dukket Jens Stoltenberg opp. Men budskapet var mer dempet.
Foto: Rune Sævig