Stortingsrepresentant Stoltenberg tar plass i den viktige utenrikskomiteen der utenriksminister Thorbjørn Jagland blir komitéleder. Gunhild Øyangen og Haakon Blankenborg blir også medlemmer av utenrikskomiteen.

Arbeiderpartiet får også ledervervene i forsvarskomiteen der Marit Nybakk får ansvaret, mens olje— og energiminister Olav Akselsen blir leder i næringskomiteen.

Bytter

Utdanningsminister Trond Giske går til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen der han blir sekretær og fraksjonsleder. Barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim går til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen der hun blir sekretær og fraksjonsleder.

Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen blir fraksjonsleder i kommunalkomiteen. Før han ble finansminister, satt han i samferdselskomiteen.

Finanskomiteen

Hill-Marta Solberg blir nestleder i finanskomiteen under Siv Jensens ledelse. Hun var nestleder i finanskomiteen under Bondeviks første regjering. Mens hun var Arbeiderpartiets parlamentariske leder under Stoltenberg-regjeringen, satt hun i utenrikskomiteen.

Kommunalminister Sylvia Brustad blir fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen.

Fra landbruk til sosial

Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen går til sosialkomiteen der han blir nestleder.

Miljøvernforkjemperen Gunn Karin Gjul blir nestleder i justiskomiteen.

Kjell Engebretsen blir sekretær og fraksjonsleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen der også stortingspresident Jørgen Kosmo blir medlem.

Oddbjørg A. Starrfelt blir partiets fraksjonsleder i samferdselskomiteen.

(NTB)

GÅR UTENRIKS: Jens Stoltenberg blir å finne i utenrikskomiteen på Stortinget.