— Frp har fått vist hva de står for i praksis, både gjennom makt i Oslo og ved budsjettavtaler i Stortinget. Partiet står for høyrepolitikk. Det er bare ett arbeiderparti i Norge, men to høyrepartier, sa han.

– Frp står for et annet samfunn enn oss. Et samfunn med mindre rettferdighet og større forskjeller. Frp ønsker en annen samfunnsmodell enn Ap, la han til.

Forskjeller

Statsministeren la stor vekt på de ideologiske forskjellene mellom Ap og Frp. Derfor ønsker han en debatt om ideologi og praktisk politikk velkommen, men han har sine tvil om Frp er i stand til å delta på skikkelig vis.

– Hvis man prøver å ta Frps politikk på alvor og fortelle om konsekvensene, da sier Hagen og Jensen at vi lyver, at de er forfulgte av mediene og at vi dessuten fornærmer norske velgere, mener Stoltenberg.

Stoltenberg sier at det er viktig å akseptere at noen mener det man står for ikke er riktig, og at man må kunne bli kritisert uten å føle seg fornærmet.

Fellesskap vs privatisering

Statsministeren mener at Frps politikk vil føre til et samfunn med større forskjeller. Et samfunn der markedet overtar for det offentlige, der hver enkelt kan kjøpe tjenester ut fra tykkelsen på lommeboka.

– Med Frp får vi et samfunn med første klasse for den som har mest, en businessklasse og en økonomiklasse. Nederst får vi noen som ikke har råd til å reise på noen klasse i det hele tatt. Vi ønsker oss et velferdssamfunn for alle. Vi vil ikke ha marked i velferden, sa han til stor applaus fra landsstyret.

Stoltenberg hevdet et slikt klasseskille ville oppstå både i barnehagene og blant pensjonistene.