— Dette er har ikke vært noe uvanlig halvår for statsministerens del, opplyser kommunikasjonssjef Trude Måseide ved Statsministerens kontor (SMK). Jens Stoltenberg er den av de to regjeringstoppene som har de fleste reisene med privatfly. Jonas Gahr Støre har de lengste, og de dyreste.

Mens statsministeren stort sett har reist rundt i Europa, har utenriksministeren brukt privatfly både til Afrika og Asia.

Alle må søke

Bruk av leiefly er strengt regulert i Politisk håndbok. Der heter det blant annet at det er regjeringsråden, øverste embetsmann, ved SMK, som godkjenner bruken av leiefly. Med andre ord, alle de andre statsrådene må skriftlig søke SMK om å få bruke privatfly.

Ved siden av statsministeren, har i år forsvarsministeren, utenriksministeren og utviklingsministeren søkt om, og fått innvilget, privatfly på utenlandsreiser.

Og dette er begrunnelsen som må veie tungt:

Bruk av leiefly skal for statsrådene kun brukes i særlige tilfeller der det er hensiktsmessig, vurdert opp mot tid og kostnader, eller der det foreligger spesielle sikkerhetsmessige vurderinger.

(fra Politisk håndbok side 38)

Med Jonas til Karzai

Den 12. juli i år sendte utenriksråd Bjørn Grydeland i UD en slik søknad til regjeringsråd Nina Frisak ved SMK. Da var det klart at Jonas Gahr Støre med følge skulle til den store konferansen i Kabul, som Afghanistans president Karzai inviterte til seks dager senere. Hit skulle de fleste NATO-utenriksministerne, inkludert Hillary Clinton.

Behovet for sikkerhet var høyt.

Likevel var det ikke dette argumentet som veide tyngst i UDs søknad. Men fraværet av rutefly innenriks mellom Kabul og Mazar-e-Sharif, der Støre skulle besøke de norske styrkene.

I søknaden opplyste Grydeland at et Falcon 2000 jetfly alt var reservert hos det danske selskapet Air Alsie.

— Kostnaden for flyvingen vil bli NOK 752.372, (ekskl. krigsrisikoforsikring) het det i brevet til SMK.

- Mest hensiktsmessig

Reglementet for privatfly gir statsministeren ærlige privilegier i forhold til andre i regjeringen. Håndboken viser til sikkerhet, total reisetid og statsministerens totale arbeidsprogram.

- Det legges til grunn at statsministeren alltid kan benytte leiefly fremfor rutefly i Europa når det ut fra en slik vurdering er mest hensiktsmessig.

Fra personer som har vært med Jens Stoltenberg på slike reiser, får BT opplyst at dette langt fra er noen heisatur.

Flytiden brukes effektivt til oppdatering og forberedelse til møtene. På vei hjem planlegges neste dag.

I motsetning til de fleste andre land har ikke Norge et eget privatfly for regjeringen. Danske Air Alsie gjør gode penger på det.

Ikke i hylekor

  • Jeg vil ikke stille meg i noe hylekor og kritisere denne flybruken, sier Høyres leder Erna Solberg.
  • Jeg tar det for gitt at bruken av leiefly er godt begrunnet. Dessuten har vår statsminister også en del FN-oppdrag, som er viktig for Norges del, konstaterer Solberg og legger til:
  • Vi må ikke bli så små i Norge at vi kritiserer måten regjeringen utfører sin jobb på, sier partilederen som kan bli Norges neste statsminister, ved en senere anledning.

Hva synes du om regjeringens bruk av privatfly?