Det var en viktig tale. Stoltenberg måtte få Fellesforbundet med seg på veien mot den nye pensjonsordningen. For LOs største forbund i privat sektor sitter med nøkkelen til en fremtidig pensjonsordning.

I god jord

Han appellerte til sliterne. De som har stått i arbeid over 40 år, da pensjonsopptjeninger stanser. Nå skal alle årene telle med. Statsministeren visste at nettopp Fellesforbundet har mange medlemmer som vil tjene på alleårsregelen, i stedet for besteårsregelen.

Så den falt i god jord.

Men en kraftig opposisjon både i Fellesforbundet og LO for øvrig frykter det neste trinnet i Stoltenbergs reform: Bedre pensjon jo lenger du jobber.

Med andre ord: en svekkelse av dagens AFP-ordning.

— Problemet med dagens AFP er den gir null mer i pensjon om du velger å stå på til du er 67, i forhold til en kollega som går av ved 62. De som i dagens system står ett, fem eller ti år ekstra får ingen uttelling. Dette er urettferdig, sa statsministeren.

Det bryter med det LO og Fellesforbundet har vært opptatt av, nemlig det må lønne seg å jobbe.

Alle fra 62 år

Stoltenberg forklarte landsmøtet at det nye nå er en tidligpensjon for alle, fra 62 år. (AFP gjelder bare der det finnes tariffavtaler).

Folk skal kunne velge om de vil gå av ved 62 år, og samtidig jobbet litt på si, uten avkorting i pensjonen.

— Dette er en svært god avtale, for alle, nærmest tordnet han utover salen i Folkets Hus.

Imidlertid så det ut til at den største dramatikken hadde lagt seg allerede før statsministeren kom til Folkets Hus i går. Natten før var redaksjonskomiteen kommet frem til en samlet innstilling, som trolig blir enstemmig vedtatt i dag. Her har man klart å samle både de mest utålmodige opprørerne og den mer moderate forbundsledelsen.

Men uansett så er det ikke regjeringen eller statsministeren som avgjør fremtidens AFP-ordning. Den avtales etter forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, ved tariffoppgjøret til våren.

— Statens bidrag til AFP er bare 25 prosent, de resterende 75 prosent dekkes av arbeidsgiverne, understreket Stoltenberg.

APPELLERTE TIL SLITERNE: Dagens AFP-system er urettferdig, sa statsminister Jens Stoltenberg, da han i går talte til Fellesforbundets landsmøte.FOTO: HEIKO JUNGE, SCANPIX
Junge, Heiko