– Det skal merkes før jul at vi har fått en ny regjering, lovet Ap-lederen et begeistret landsstyremøte torsdag ettermiddag.

Samtidig advarte han mot å tro at regjeringssamarbeidet ville gå av seg selv. Han oppfordret til raushet og samarbeidsvilje og advarte sine partifeller mot å snakke stygt om Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i all offentlighet.

– Regjeringssamarbeid blir en utfordring for hele partiet, konkluderte han.

Stoltenberg lovet at den nye regjeringen vil gjeninnføre ungdomsgarantien som sikrer alle under 25 år enten arbeid eller utdanning, øke dagpengene for arbeidsledige og trekke tilbake forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven før loven trer i kraft fra årsskiftet.

På skolesektoren lovet han flere undervisningstimer og mer penger til skolebygg. Han sa også at det skal bevilges mer penger til eldreomsorgen slik at det kommer flere hender i arbeid. For å få dette til slo han fast at det skal bli mer penger til kommunene.