Det var midt i en partilederdebatt på TV 2 om regjeringsalternativer Jens Stoltenberg smalt til med valgkampens kanskje feteste løfte til velgerne:

— Arbeiderpartiet har vist at vi kan styre landets økonomi. Vi skal greie å få ned rentene, sa han.

Fordel med rentenedgang

Men det oppsiktvekkende utspillet druknet fullstendig i en opphetet strid om hva som er regjeringsalternativer etter valget.

På spørsmål fra Bergens Tidende om hvordan han skal få til en rentenedgang, utdypet Stoltenberg sitt utspill etter at fjernsynsdebatten var over:

— Arbeiderpartiet skal føre en politikk som gir landet en ryddig økonomi. Det vil holde prisstigningen nede og det vil legge grunnlaget for en rentenedgang.

— Betyr det at renten er for høy i dag?

— Det er en fordel om renten går ned. Det viktige er at Ap vil føre en politikk som gjør det mulig for Norges Bank å senke rentene, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Høy rente i Norge

Signalrenten i Norge ligger i dag 2,75 prosent høyere enn i de tolv EU-landene som fra nyttår innfører en felles valuta.

Sentrumspartienes statsministerkandidat, Kjell Magne Bondevik, er skeptisk.

— Skal rentene ned må det føres en politikk hvor ikke for mye penger slippes løs i samfunnet, mener Bondevik. På spørsmål om ikke valgkampen nettopp dreier seg om å slippe penger løs og at en rentenedgang dermed er urealistisk, smiler han og svarer.

— Noen av oss forsøker å holde litt igjen. Jeg tør i dag ikke si om det er realistisk med en rentenedgang.

Tror ikke på rentenedgang

Lars Sponheim tror ikke en rentenedgang er mulig slik norsk økonomi ser ut i dag.

— Vi får ikke ned rentene med den knappheten på arbeidskraft vi har i dag. Vi må åpne for mer arbeidsinnvandring, hvis dette skal være mulig, sier Sponheim.

Debatten på Holmgang i TV 2 ble for øvrig mildest talt kaotisk. Jens Stoltenberg valgte å fortsette hardkjøret mot Høyre og Jan Petersen.

— Høyre går til valg på et alternativ partnerne ikke vil ha, sa Stoltenberg ý ikke uten islett av skadefryd.

Bakgrunnen er at sentrumspartiene satser på sitt eget alternativ. For Venstre er imidlertid valget klokkeklart, slik Sponheim uttrykte det tirsdag. Faller sentrumsalternativet, ønsker V en regjering med KrF og H.

Kristin Halvorsen fyrte løs

Det gjør ikke Senterpartiet og Odd Roger Enoksen.

— Hvis sentrum faller og Senterpartiet kommer på den maktpolitiske vippen i Stortinget, vil vi ikke bidra til et regjeringsskifte, sa Enoksen.

Men det var trolig Kristin Halvorsen som gjorde sterkest inntrykk. Hun tok nærmest ideologisk avstand til sine kaklende, mannlige meddebattanter og appellerte kraftig til samvittighet da hun slo fast at det er en skam at 10.000 barn i Norge er fattige.

Det fikk statsminister Stoltenberg til å erkjenne at "det er en skamplett for Norge."

LOVER RENTEKUTT: Jens Stoltenberg lovet å få senket renten under tirsdagens Holmgang.
FOTO: SCANPIX