Eli Arnstad sier opp den omstridte konsulentavtalen med Olje— og energidepartementet når hun tirsdag tar plass i styret i svenske Vattenfall. Statsråd og oppdragsgiver Åslaug Haga har lagt seg flat nok til å slippe et etterspill i Stortinget. Men bråket rundt regjeringens konsulentbruk er slett ikke over.

– Statsministeren og statsrådene må rydde opp i den praksis som har etablert seg. Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser brytes jevnlig i alle departementer, sier Per-Kristian Foss (H) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Må forklare seg

Foss er rimelig tilfreds med tirsdagens svarbrev fra Haga i Arnstad-saken og sier det neppe vil bli opprettet sak mot henne. Men hennes sjef i regjeringskvartalet må derimot forklare seg for Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte tirsdag et brev til Jens Stoltenberg (Ap) med en rekke spørsmål. I brevet etterlyses blant annet tydeligere retningslinjer og bedre oversikt over bruken av konsulenter.

– Konsulentbruk kan i enkelte tilfeller være rimelig og hensiktsmessig, men vi etterlyser en politikk fra statsministeren på dette området, sier Foss til NTB.

Flere regjeringer har hatt en tvilsom praksis når det kommer til anbudsreglene. Foss er selv ikke trygg på at han fulgte reglene som statsråd.

– Det kan jeg ikke garantere. Praksis har tydeligvis vært veldig dårlig. Men når riksrevisjonen flere ganger har påpekt dette og et samlet storting har kritisert den sittende regjering, må vi ta det på alvor, sier han.

I tillegg til å svare komiteen skriftlig på spørsmålene, kan Stoltenberg bli spurt om regjeringens konsulentbruk når han onsdag møter i den muntlige spørretimen.

Flust av feil

I kjølvannet av Arnstad-saken ba Haga Departementenes innkjøpstjeneste (Depkjøp) om å vurdere samtlige konsulentavtaler i lys av loven om offentlige anskaffelser. Den 28 sider lange rapporten er ikke oppløftende lesning for statsråden: Bare en håndfull av konsulentavtalene i Olje- og energidepartementet er inngått etter regelboka.

– Det er en meget alvorlig sak og det er min jobb å rydde opp, sier olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp).

Hun akter nå å skjerpe rutinene og styrke kvalitetssikringen av departementets anskaffelser. Samtidig tar hun selvkritikk på at dette ikke er gjennomført tidligere. Riksrevisjonen har gjentatte ganger kritisert offentlige instanser for brudd på anbudsreglementet.

– Det er selvsagt for dårlig at vi ikke har gjort noe med dette før, sier hun.

Til tross for regelbruddene er de 40 konsulentavtalene som samlet har en verdi på rundt 50 millioner kroner, neppe å anse som ugyldige, mener Depkjøp.

Som følge av Arnstad-saken og kartleggingen hos Haga, har flere statsråder varslet en gjennomgang av alle sine konsulentavtaler. Det er ventet at gjennomgangen vil vise omfattende regelbrudd også i andre departementer.

Lise Åserud/SCANPIX