Delegatene svarte med taktfast applaus.

– Han er 103 år gammel, og er fortsatt med. Han følger dette landsmøtet fra sykesenga. La oss takke og hilse Haakon Lie, sa Jens Stoltenberg da han lørdag ettermiddag ga sin tale til landsmøtet om den politiske situasjonen.

Stoltenberg viste til at partiets landsmøter over en over 120 år lang historie har «vært en avgjørende kraft for å forandre det norske samfunnet».

– Slik skal også dette landsmøtet være, sa han og fikk applaus fra de rundt 300 delegatene fra hele landet.

Blant annet sto klassiske Ap-saker, som arbeid til alle, en bedre skole og fellesskap og likhet både hjemme og i verden, sentralt i talen til partilederen. Den økonomiske krisen, klimakrisen og global fattigdom skal prege politikken til partiet de neste fire årene, ifølge Stoltenberg,

– Velgerne kjenner oss som en veldig kraft. Nå trengs den, mer enn på lenge. Derfor går vi til velgerne 14. september og ber om fire nye år, sa han.

Statsminister Jens Stoltenberg åpnet Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo lørdag.
Falch, Knut