På sin halvårlige pressekonferanse i formiddag sa han at avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) som skal være klar den 1. mars vil være en av vårens viktigste saker.

Men det vil ikke være en sak der det er naturlig med et bredt kompromiss i Stortinget, slik opposisjonen har etterlyst.

Vil ikke svekke sykelønnsordningen

— Fordi dette er en avtale mellom partene i arbeidslivet, som man kommer frem til gjennom drøftinger. Når det blir oppnådd enighet mellom dem, er det ikke naturlig å gå til Stortinget og få den forandret der, sa statsministeren.

Som igjen understreket at når det gjelder den alminnelige sykelønnsordningen, så er det ikke aktuelt å svekke denne. Derimot antydet han at det kan bli aktuelt å be arbeidsgiverne ta en større del av utgiftene, mot at de får noen lettelser i andre enden, som han sa.

Frykter gjeld

Den største bekymringen for 2010, sett med Jens Stoltenberg øyne, er at problemer i landene omkring oss, kan smitte over på Norge. Det handler om en arbeidsledighet på nær 10 prosent i EU, og en enorm gjeld i flere land.

— Vi har alt sett det Dubai og Hellas, men en rekke andre land nær oss sliter med enorme gjeldsforpliktelser som ikke direkte angår oss, men som indirekte vil gjøre. Gjelden kan bli uhåndterbar, og det kan få store, negative ringvirkninger i hele det finansielle markedet i verden, påpekte statsministeren.

Vidunderbarn

Statsministeren opplyste ellers at han skal feire jul hjemme i den nye statsministerboligen i Oslo, sammen med forelder og nære familie. Jens Stoltenberg skal lese én bok i julen, det blir mest sannsynlig Roy Jakobsens «Vidunderbarn».

— Jeg skulle gjerne lest den store Haakon Lie-biografien som kom i høst, men den er så diger at jeg neppe kommer gjennom den i løpet av juledagene. la han til.