Den landsomfattende målingen som Sentio Research foretok for Bergens Tidende i forrige uke er oppløftende lesning for arbeiderpartifolk ved inngangen til valgkampen. I løpet av de to sommermånedene har partiet økt fra 30,8 prosent til 34,3 prosent.

Det er SV som ser ut til å betale prisen i regjeringsfamilien. Mens situasjonen er ganske stabil for Senterpartiet, er frafallet av SV-sympatisører påtakelig fra måned til måned. Mens partiet fikk 7,3 prosent oppslutning i juni, er den redusert til 6,6 prosent i august. Hadde det vært stortingsvalg nå, kunne SV ha mistet 4 av de 15 stortingsmandatene det fikk i 2005.

— Ikke så ille for SV

SVs partisekretær, Edle Daasvand, forsikrer at hun lar seg ikke slå ut av den skrale oppslutningen om hennes parti, og kommenterer målingen slik:

— Det er jo positivt at de rød-grønne holder stillingen totalt sett, i motsetning til de forrige regjeringspartiene som var omtrent halvert foran siste valg. Med tanke på en viss regjeringsslitasje er ikke dette så ille for oss.

I SV er vi ganske optimistiske nå ved inngangen til valgkampen, for vi er godt forberedt. Utfordringen blir å få tak i de tretti prosent av velgerne som ennå ikke har bestemt seg for hvem de vil stemme på, sier Daasvand.

Høyre i bakevje

Sommermånedene har heller ikke gitt noe løft for høyresiden. Både Høyre og Frp har denne gang fått korreks av velgerne. Erna Solberg må nøye seg med samme elendige oppslutning om Høyre som ved stortingsvalget for to år siden - 14,1 prosent. Det er nesten to prosentpoeng lavere enn i juli.

Også Fremskrittspartiet er redusert med to prosentpoeng i samme tidsrom og må nøye seg med 24,2 prosent. Det er likevel godt over stortingsvalgresultatet.

Styrkeprøve Siv mot Jens

Arve Østgaard, som er ansvarlig for Sentio-målingen, sier at Arbeiderpartiet er i vinden og skårer stort både på lokal- og riksmålinger.

— Det ser mer og mer ut til å bli et oppgjør mellom Frp og Arbeiderpartiet ved dette valget, og en styrkeprøve mellom Siv Jensen og Jens Stoltenberg.

SV, derimot, har slitt lenge, og det skyldes problemer både med utdanningspolitikk og utenrikspolitikk, slik han ser det.

Selv om Høyre gjør det dårlig på landsplan, når folk får spørsmål om hvem de ville stemme på om det hadde vært stortingsvalg, er trøsten at partiet fortsatt har større goodwill i de store byene.

KrF kan grue seg

For Frp er situasjonen motsatt. Partiet gjør det sterkere på landsplan enn i lokale målinger. Det er Siv Jensen Frp-eren ønsker å stemme på, mer enn på lokale Frp-kandidater, ifølge Østgaard.

Han nevner for øvrig at KrF har liten grunn til å glede seg til valget 10. september. Det er ingenting i målingen som tyder på at KrF vil få noe løft.

August-målingen gir Venstre 4,7 prosent. Det er en fremgang fra juli, men tilbakegang fra juni.

Denne målingen ville ellers ha gitt RV (Rødt) et sete på Stortinget.

Senterpartiet er tilbake på samme nivå som tidligere i sommer, med 6,8 prosent. I forhold til juli er det en fremgang på over to prosentpoeng.

Styrkeforholdet mellom de to regjeringsalternativene er så å si uendret i forhold til de siste målingene i juni og juli.