AUF-leder Martin Henriksen krever et solid skoleløft i statsbudsjettet til høsten. Og mener regjeringen må komme mer på offensiven.

Arbeiderpartiet og de andre regjeringspartiene har havnet i Høyres skygge i skolepolitikken.

Nå får statsminister Stoltenberg en anmerkning av AUF.

– Regjeringen har gjort mye bra i skolepolitikken, men den må komme mer på offensiven. Fra å lede an i store utdanningsreformer har vi de siste årene vært usynlige og lite verdiforankret. Vi må ta tilbake kvalitetsbegrepet fra Høyre og få fram de ideologiske forskjellene i skolepolitikken, sier AUF-lederen til NTB.

Henriksen tror skole vil bli en avgjørende valgkampsak foran stortingsvalget til neste år, noe han mener bør gjenspeiles i høstens statsbudsjett.

Fem tiltak

– Regjeringen må sørge for en kraftig skoleoffensiv det kommende året og ta konsekvensen av at kvalitet koster penger. Lærertettheten har ikke økt under den rødgrønne regjeringen. Faren er at vi mister tillit blant viktige grupper som tradisjonelt har stemt for våre løsninger, sier Henriksen.

Blant tiltakene AUF foreslår er femårig lærerutdanning, kraftig vekst i antall lærere, 500 millioner kroner i året til etter— og videreutdanning og 3 milliarder i året til opprustning av skolebygg. I tillegg vil Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon ha en ny elevvurdering med mindre karakterfokus.

– På 1990-tallet snakket vi om det hele mennesket og om skolen som redskap for å forme samfunnet. I dag kan det bli for mye snakk om standardiserte prøver og internasjonale skolerangeringer, sier Henriksen, som også sitter i programkomiteen til Arbeiderpartiet.

– Ingen dom

Henriksen finner all grunn til å ta PISA-undersøkelsen på alvor, men hevder det blir meningsløst å la testen framstå som en endelig dom over norsk skole. Tvert imot krever han at moderpartiet og resten av regjeringen tar opp kampen om kvalitetsbegrepet i skolen med de borgerlige.

– Høyresidas markedsløsninger gir ikke mer kvalitet og likeverd i skolen. Både privatisering, rangering, stykkprisfinansiering og økt konkurranse fører til større sosiale forskjeller og dårligere resultater. Vi må få fram verdiforskjellene mellom oss og de andre, sier Henriksen.

AUFs årlige sommerleir på Utøya starter torsdag. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) er blant dem som kommer og begge kan trolig vente seg litt pepper fra talerstolen. Men AUF gir ikke SV skylden for at Ap har havnet i skoleskyggen, selv om lillebroren på venstresiden har styrt utdanningspolitikken i hele perioden.

– Nei, hvert enkelt parti må ta ansvar for å profilere seg selv, sier han.