Det viser en landsomfattende meningsmåling Opinion AS har gjort for Bergens Tidende i tiden 30. september til 2. oktober.

På spørsmål om hvordan velgerne vurderer regjeringens arbeid, svarer 31 prosent at de synes den gjør en nokså dårlig eller svært dårlig jobb. Det er en solid økning fra april, da bare 19 prosent syntes de rød-grønne gjorde det dårlig.

Ekstra slag for Jens

Statsminister Jens Stoltenberg får en dobbel kilevink. Ikke bare får kollegiet hans et negativt stempel. Blant statsrådene er det faktisk også ham selv velgerne nå synes gjør det aller dårligst:

Er det noen av regjeringsmedlemmene i Stoltenberg-regjeringen du mener har gjort et spesielt dårlig inntrykk i det siste, var spørsmålet Opinion stilte. Denne gangen svarte 19 prosent Jens Stoltenberg, som dermed topper listen.

Arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen deler andreplassen med finansminister Kristin Halvorsen. 14 prosent av velgerne mener disse to har gjort spesielt dårlig inntrykk i det siste.

Da Opinion stilte samme spørsmålet til velgerne i en måling i januar sto Kristin Halvorsen skyhøyt over de andre på pallen. Hele 49 prosent syntes da hun gjorde et spesielt dårlig inntrykk. Selv om hun fortsatt rammes, kan hun altså glede seg over størst fremgang siden sist.

Også kunnskapsminister Øystein Djupedal har forbedret seg i velgernes øyne. Nå er det ni prosent som synes han gjør det spesielt dårlig, men i januar svarte hele 27 prosent det samme.

Rammer de som er i vinden

Professor og valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU i Trondheim tror dette mye handler om hvem som er fremme i mediene, altså i offentligheten. - Når for eksempel Øystein Djupedal vurderes mindre negativt enn sist, henger det sammen med at han har vært mye mindre i mediene. For Kristin Halvorsen gjelder mye det samme. Hun har vært betydelig mindre synlig, sier han.

— At Jens Stoltenberg topper listen og Bjarne Håkon Hanssen er på andre plass blant dem som har gjort det dårligst, har nok sammenheng med den siste tids strid om sykelønn, og kanskje til dels innvandringsspørsmål, tror Todal Jenssen.

— Samtidig må jeg si at dette nok er litt slik at som du roper i skogen, får du svar. De fleste som svarer kjenner ikke disse politikerne. Da blir det avgjørende hvem du har sett på TV i det siste, og hvem du knytter bestemte saker til, sier han.

Dårlig tegn at LO svikter

— Hvor alvorlig er det for regjeringen at flere nå synes den gjør en dårlig jobb?

— Jeg vil si det er litt både og. Selv om det er flere negative, vil nok regjeringspartiene være fornøyd med at tallet på dem som er middels positive er stabilt.

— Det som bør bekymre partiene er hvem som er negative. Når bakgrunnstallene i denne undersøkelsen viser at Stoltenberg og Hansen får minst like dårlig vurdering blant LOs medlemmer som i resten av befolkningen, så er det et dårlig tegn. Normalt skulle LO-medlemmene være deres beste støttespillere, sier Todal Jensen.

jOHANNESSEN, SARA