Det var en ydmyk statsminister Jens Stoltenberg på LO-kongressen onsdag morgen.

Stoltenberg hadde med seg en skryteliste med 60 krav fra LO, utstedt i 2005.

– Vi har innfridd 59 av dem, sa Stoltenberg. Det eneste som ikke var på plass var forsøk med sekstimersdagen. Men så tok han seg i det, og kom på at det tross alt er arbeidsplasser som har sekstimers dag på prøvebasis blant annet i Bergen.

Men det er ikke i regjeringens regi.

**Les også:

LOs krav til regjeringen**

Høyrepolitikk, uansett Statsministeren advarte LO-medlemmene mot å ta rotet på borgerlig side som en garanti mot at de ikke kan regjere.

– For blir det en regjering på borgerlig side, så vil den føre en Frp-dominert politikk. Enten ved at Frp er med i regjeringen, eller at de står utenfor men langt på vei kan diktere politikken.

Derfor blir valget i høst et grunnleggende valg av verdier for Norge.

– Vi går til valg på å sikre arbeidstakernes rettigheter i dette landet.

– Det blir et valg mellom velferdspolitikk eller skattelette til de som har mest, hevdet han, og høstet stormende applaus i kongressen.

– LOs medlemmer er ikke tjent med en Frp-dominert regjering som vil ha markedsbasert omsorg, pensjon og skole.

**Les også:

Refset Sponheim**

Snill Flåthen Før statsministeren talte la LOs leder frem sine krav overfor en rød-grønn regjering de neste fire årene.

Det var beskjedne krav, fremført i en forsiktig tone. I det aller meste er LO strålende fornøyd med den regjeringen de var med å få valgt i 2005. Flåthens oppsummering indikerte at de fagorganiserte stort sett har fått gjennomslag for alle sine krev i perioden. Både lav ledighet, frem til krisen, en ny pensjonsavtale for alle, og en sikring av arbeidsfolks rettigheter.

Bare én gang hevet Flåthen stemmen, da snakket han om sykelønnsordningen.

– LO har ingen ting å gå på når det gjelder sykelønn. De som vil ha LO på laget skal holde fingrene borte fra sykelønnsordningen, tordnet LO-bassen.

Statsministeren nevnte ikke sykelønn i sin tale etterpå.

Synspunkter? Del dem med leserne her.

SCANPIX
SCANPIX