Bratz var industriminister i Willoch-regjeringen fra 1981 til 1983.

Han var dessuten direktør ved Grorud Jernvarefabrikk i en årrekke. I tillegg hadde han en rekke verv i ulike organisasjoner.

Bratz var blant annet president i Norges Industriforbund og formann i Jern— og Metallvarefabrikkenes Landsforening.

Jens-Halvard Bratz var Ridder av St. Olavs Orden og Kommandør av den svenske Vasa Orden.