Det melder Aftenposten.no.

Jens Christian Hauge utdannet seg som jurist i mellomkrigsårene, og ble i 1942 distriktsinspektør for Milorg, motstandsbevegelsens militære gren, på Østlandet. I 1943 overtok han som motstandsbevegelsens øverste leder.

Etter den annen verdenskrig ble han forsvarsminister i Einar Gerhardsens andre regjering (1945-1951), og deretter i Oscar Torps regjering (1951-1952).

I 1954 ble han høyesterettsadvokat, og deretter justisminister i Gerhardsens tredje regjering i 1955.

Hauge hadde også en rekke styreverv gjennom sitt politiske virke og i sitt virke som advokat, blant annet for Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Kongsberg Våpenfabrikk, Marinens Hovedverft, Tandbergs Radiofabrikk, Det Norske Luftfartselskap, SAS, Statoil, Norges Hjemmefrontmuseum og Nationaltheatret

I 1995 ble han tildelt Norges høyeste sivile utmerkelse, Medaljen for borgerdåd i gull.