Som andre barn får de mobiltelefon, dataspill, klær og snop. Men til tross for foreldrenes anstrengelser, opplever ungene i familier med dårlig økonomi at de ikke passer inn:

  • Flertallet av barna trives ikke på skolen.
  • Flere barn opplever å være annerledes enn klassekameratene, og føler seg utenfor.
  • Flere opplever fysisk og psykisk mobbing og en konsekvent utelukking fra fellesskapet.— Vi har nok mat

Det viser undersøkelsen «Oppvækst med afsavn» fra det danske Socialforskningsinstituttet. Redd Barna har vært oppdragsgiver for undersøkelsen, som ble offentliggjort i juni.

«Jeg prøver alltid å gjøre som dem, å være mer som dem, men det hjelper ikke», forteller Jan (15) i undersøkelsen.

15 barn og 13 foreldre er intervjuet om hvordan familiens dårlige økonomi påvirker barnas dagligliv i familien, på skole og i fritiden. Alle barna er veldig bevisste på at familien har lite penger, men sier de ikke savner materielle ting i hverdagen.

«Jeg synes vi har tingene vi har bruk for. Vi har nok mat og så får vi noen ganger nok klær», sier Peter (12).

Forsker Laila Dreyer Espersen ved Socialforskningsinstituttet mener at foreldrene nedprioriterer egne behov så mye at de klarer å gi barna det de ønsker.

Noen har kontroll

Men barnas uttalelser kan også bety at de føler sterk lojalitet til foreldrene og ikke ønsker å fortelle at de savner noe materielt, mener Dreyer.

Økonomien er likevel indirekte med å prege barnas liv i en negativ retning. På tross av at foreldrene prøver å skjerme dem, er det en klar sammenheng mellom økonomisk knapphet og dårlig trivsel.

Alle foreldrene føler seg presset økonomisk på en slik måte at det legger begrensninger på hverdagslivet deres.

Opplever foreldrene en fastlåst situasjon, blir de tappet for overskudd, noe som også påvirker barnas liv. Dette kan være foreldre som er kronisk syke eller lever lenge på sosialhjelp, heter det i rapporten.

Noen foreldre har likevel en følelse av kontroll over den økonomiske situasjonen og livene sine. Det er en viktig faktor for barnas trivsel og kvaliteten på samvær i familien, mener Dreyer Espersen.

Foreldre som lever med anstrengt økonomi i en periode takler dette bedre. Det samme gjelder foreldre som har andre ressurser, som et stort sosialt nettverk.