Lars Gule, førsteamanuensis og filosof på Høgskolen i Oslo, var dagens siste forsvarervitne. Han forklarte seg blant annet om anonym nettdebatt og kontrajihadisme.

Etter at han var ferdig med vitneprovet, kom Breivik med følgende kommentar:

— Jeg håper politiet har sjekket kofferten til Gule.

Pågrepet med sprengstoff

Gule ble i 1977 pågrepet i Beirut med sprengstoff i bagasjen. Han har selv beskrevet hendelsen som «noe som kunne blitt en terroraksjon».

Ved flere anledninger har han blitt kritisert av meningsmotstandere for å ha en fortid som politisk ekstremist.«Det forundrer meg at Lars Gule blir brukt så mye i media, både i BT og TV for øvrig i forbindelse med terrorsaken, som om han var medias alibi for det milde og antiterroristiske sinnelag», skrev Ole-Bjørn Rekk i et leserinnlegg i BT 25. mai.

Gule svarte slik på innlegget:

«Det interessante er imidlertid at det ikke kommer noen kommentarer til det jeg har sagt. Ingen innvendinger, kritiske bemerkninger, påpekning av feil, etterlysning av andre perspektiver osv. Nei, problemet synes å være at det er jeg som sier det som blir sagt. Fordi jeg har en fortid, fordi jeg har vært involvert i noe som kunne blitt en terroraksjon. For mer enn 35 år siden.»

— Ikke sjikane

Rettens administrator, Wenche Andersen, irettesatte Breivik etter kommentaren, og spurte om han var klar over at Gule er forsvarerens vitne. Hun sa også at hun ikke ville tillate noen sjikane av vitner.

— Jeg har ikke på noen måte sjikanert Gule, svarte Breivik.

Gule ba ikke om noen replikk etter Breiviks utfall. Da retten ble satt etter pausen, ba Breivik om å få ordet:

— Jeg kom med en upassende kommentar. Jeg ønsker å beklage til retten og til Gule.