— Dette var det beste vi kunne håpet på, sa forsvarsminister Kristin Krohn Devold etter at avgjørelsen var falt. Jåttå blir alliansens europeiske underkommando.

— Senteret sikrer fortsatt NATO-tilstedeværelse i Norge, understreket hun.

Norge har jobbet hardt for å sikre en plass på fremtidens Nato-kart, og avgjørelsen kom etter hard intern tautrekking i Nato. Det har også vært viktig for Norge å ha et sterkt Nato-nærvær fordi landet står utenfor EU.

Det nye Jåttå-senteret vil ha mellom 270 og 330 utlendinger på plass. I dag er Jåttå operativ kommandosentral for norske hav-, luft- og landområder.

Det fremtidige anlegget vil bli et utviklingssenter for militær forskning og planlegging, og blir underlagt Allied Command Transformation i Virginia, USA.

Selv om dagens Nato-hovedkvarter forsvinner i sin nåværende form, beholdes det nasjonale Fellesoperative hovedkvarteret på Jåttå.

Totalt 700 mennesker vil ha Jåttå som arbeidsplass.