PST-sjef Janne Kristiansen har informert justisministeren om at hun fratrer sin stilling. Bakgrunnen er at det er konstatert mulig taushetsbrudd gjennom offentliggjøring av gradert informasjon, het det i en pressemelding fra Justisdepartementet som ble sendt ut ved midnatt natt til torsdag.

— Jeg vil understreke at det ikke er konstatert lovbrudd, men at det dreier seg om et mulig taushetsbrudd. Jeg har likevel valgt å imøtekomme Kristiansens ønske om fratredelse, sier justisminister Grete Faremo (Ap).

Assisterende sjef i PST, Roger Berg, vil fungere som PST-sjef inntil videre.

— Røpet informasjon om Pakistan

Det var under onsdagens åpne høring i Stortinget om 22. juli Kristiansen kom med uttalelsen som kan ha vært et brudd på taushetsplikten.

Etter det NTB erfarer og ifølge flere nettaviser var det Kristiansens svar på spørsmål fra SVs Akhtar Chaudhry som felte henne. I svaret gikk PST-sjefen langt i å røpe at den norske militære etterretningstjenesten opererer i Pakistan.

«Men E-tjenesten har sine representanter i disse landene, så vi samarbeider via Etterretningstjenesten om dette landet», sa Kristiansen.

Videre sa Kristiansen dette til Chaudhry:

«For det første vil jeg bare understreke en ting, at med Pakistan så er det ikke bare E-tjenesten som vi har, vi har også en politisambandsmann i Islamabad som vi også har kontakt med. USA, nå var premissene for spørsmålet noe ledende, så jeg kan ikke si at jeg kan legge det til grunn, men USA er vår allierte i NATO-samarbeidet, så det er vel det jeg kommer til å si rundt den saken.»

Den åpne høringen ble arrangert av Stortingets særskilte komité for 22. juli. Før jul i fjor sendte komiteen i alt 122 spørsmål til seks departementer, og disse ble siden supplert med 24 oppfølgingsspørsmål etter første svarrunde. Høringen onsdag ble holdt for at komiteen skulle få utfyllende svar på sine spørsmål.VG konfronterte Janne Kristiansen med uttalelsene umiddelbart etter høringen, og da forsøkte hun å dempe inntrykket av hva hun hadde sagt:

— Jeg sa feil, jeg mente politiets sambandsmann. Han er vårt kontaktpunkt i Pakistan, sa PST-sjefen til VG.

Utilgjengelig

Ingen i politisk ledelse i Justisdepartementet vil kommentere Kristiansens avgang natt til torsdag.

— Justisministeren vil være tilgjengelig for kommentarer torsdag, sier kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justisdepartementet til NTB.

Han ønsker heller ikke å kommentere om Kristiansens svar på spørsmål fra Akhtar Chaudhry var årsaken til avgangen.

Jan Bøhler (Ap), første nestleder i justiskomiteen på Stortinget, er overrasket over nyheten. Han var til stedet under høringen på Stortingets 22. juli-komite onsdag.

— Dette var ingen sak på høringen i dag. Her hadde hun en grei opptreden, og komiteen boret ikke i noe spesielt, sier Bøhler til Aftenposten.no, og legger til at han synes at det er paradoksalt at hun går nå all den tid det ikke har vært noe press mot henne den siste tiden.

Nestleder ikomiteen, Andre Oktay Dahl, karakteriserer det som «fornuftig» at Kristiansen går av.

— Jeg tror dette var dråpen som fikk det til å renne over. Det var nødvendig generelt for å bidra til at PST kan gjenvinne tillitten både i folket og hos oss politikere, sier han til VG.

- En klok avgjørelse

Akhtar Chaudhry (SV), som stilte spørsmålet som trolig felte Janne Kristiansen, mener avgangen var en riktig avgjørelse fra en PST-sjef med manglende tillit.

— En PST-sjef lever jo av tillit, og den senere tid har det vært flere saker der hennes tillit har blitt svekket. Derfor er dette en klok avgjørelse, sier han til NTB.

Chaudhry sier han gjorde sine tanker da Kristiansen svarte på spørsmålene om Pakistan under stortingshøringen onsdag. Verken Stortingets 22. juli-komité eller justiskomiteen ble orientert om Kristiansens avgang i forkant av regjeringens pressemelding, og Chaudhry ble først varslet om saken gjennom nyhetene.

— Dette må ha skjedd sent i går kveld. Nå får jo eksperter vurdere alvorlighetsgraden akkurat i denne saken, men det dreier seg jo om en sammenlagt vurdering over tid, sier Chaudhry.

Det siste halvåret har vært turbulent for Kristiansen og PST med mye kritikk i kjølvannet av 22. juli. Men senest tirsdag denne uka, i forbindelse med framleggelsen av PSTs årlige trusselvurdering, gjentok justisminister Grete Faremo at hun hadde tillit til PST-sjefen.

— Det 22. juli viste oss, er at det er vanskelig å gardere seg mot alt. Det er spørsmål om vi har tilstrekkelig god lovgiving, om vi har gode nok regler mot soloterrorisme, sa Faremo til NTB.

I desember måtte Kristiansen beklage at hun hadde feilinformert i uttalelser om terrorangrepet. Dette gjaldt spesielt navnelister som PST hadde mottatt før 22. juli hvor Anders Behring Breiviks navn figurerte i forbindelse med kjøp av kjemikalier i utlandet.— Mitt budskap er at jeg beklager som PST-sjef, jeg tar ansvar som PST-sjef, og jeg fortsetter som sjef i PST, sa Kristiansen den gang.

Opposisjonspolitikere på Stortinget konstaterte at tilliten til henne framsto som svekket.

Var det riktig av Janne Kristiansen å trekke seg?

GÅR AV: PST-sjef Janne Kristiansen, justisminister Grete Faremo og fungerende politidirektør Vidar Refvik under onsdagens høring i Stortinget om angrepene 22. juli.
SCANPIX