– Norske Skog har hatt svake resultater gjennom lengre tid. For å bedre inntjeningen og øke tempoet i den pågående restruktureringen av selskapets virksomhet, mener styret at Norske Skog nå er tjent med å skifte konsernsjef, sier styreleder Lars Wilhelm Grøholt i en pressemelding.

Grøholt vil fungere som arbeidende styreleder i Norske Skog inntil en ny konsernsjef er på plass. I samme periode er konserndirektør og strategiansvarlig Vidar Lerstad konstituert som konsernsjef.

Jan Oksum har vært ansatt i Norske Skog siden 1979, de to siste årene som konsernsjef.