Av HALLGEIR OFTEDAL

20 åringen var med i ungdommens HV da Jan Helge startet. Han traff tidvis Jan Helge, og av og til i militær uniform. Andersen hadde ikke noen spesiell interesse for kniver, opplyste vitnet som svar på spørsmål fra førstestatsadvokat Dahl.

20 åringen karakteriserte Jan Helge Andersen som stille og litt -spesiell-. Det spesielle var hans våpeninteresse. I forhold til de øvrige i HV kom Jan Helge godt overens. Han skilte seg vel noe ut blant HV-ungdommen på grunn av sin spesielle, militære interesse

20 åringen hadde truffet Jan Helge i Baneheia kvelden før drapet i forbindelse med at vitnet hadde deltatt i et løp i Terrengkarusellen. Da var Jan Helge spurt om han ville være med å løpe, men det ønsket ikke Jan Helge. Vitnet sa at Jan Helge virket litt trist og bedrøvet denne kvelden.

Senere under avhøret blir vitnet foreholdt sin politiforklaring, der Jan Helge skal ha sagt til at han var lei seg fordi han som eneste i klassen ikke hadde fått lærlingeplass.

Vitnet:— Men han trente når HV hadde trening for at vi skulle ta et femkampmerket. Jan Helge var ikke glad i å løpe, men han pleide å delta.

Advokat Hagen: - Hadde dere noen kontakt etter drapene ?

Vitnet: - Han var i svømmehallen tirsdagen etterpå. Da snakket vi om drapene og hvor forferdelig det var. Da fortalte han at han hadde vært med på leteaksjonen og håpet at de fant ut hvem som hadde gjort det.

Advokat Hagen: - Sa han noe mer-

Vitnet: - Nei, ikke noe spesielt.

Advokat Hagen: - Merket du noe med adferden hans utover i mai måned på treningene ?

Vitnet: - Nei.

Sorenskriver Ree: - Jeg synes nok at det blir noe mye nå om det indre liv i ungdommens HV-.

Førstestatsadvokat Dahl: - Ja, det er bare ett vitne igjen.

En hjelpeinstruktør i ungdommens HV hadde et slags overoppsyn med lagførerne. Vitnet fortalte at lagførerne ble observert om de kunne det de skulle i egenskap av sin rolle. Jan Helge fungerte greitt som lagfører, og gjorde en god jobb. Vitnet oppfattet etter hvert Jan Helge som en ledertype i kraft av sin erfaring. Han kunne delegere ansvar og gi oppgaver til sitt HV-lag og hadde kontroll på laget. Jan Helge Andersen var ifølge vitnet grei og rolig.

En 39 år gammel mann fra Egsområdet i Kristiansand med indirekte slektsskap til Viggo Kristainsen fortalte i retten at han har kjent Viggo siden tiltalte kom til verden. Kontakten har vært nokså tilfeldig, men at de to har kjent hverandre godt. Mannen er sentral i velforeningen, og ønsket å ha Viggo med i aktivitetene til velforeningen.

Vitnet: - Han var interessert i fotball og vi jobbet for å få til en fotballbane i strøket. Dette var Viggo interessert i, og stilte seg positiv til tiltaket.

Viggo hadde ved en anledning malt garasjen for vitnet, og som betaling fikk han to hengelåser til bua si. Hengelåsene fikk Viggo etter drapet i Baneheia.

Advokat Hagen: - Snakket dere om Baneheiasaken?

Vitnet: - Ja, vi var opptatt av at de som hadde gjort det skulle bli tatt.

Advokat Hagen: - Fortalte han selv om sin kontakt med politiet?

Vitnet: - Han fortalte at han var blitt plaget av politiet gjennom avhør.

Advokat Fegran: - Ifølge din forklaring til politiet sier du at hver gang du snakket med Viggo kom han inn på Baneheiadrapet..

Vitnet: - Nei, det var vel litt drøyt.

Advokat Fegran: - Sa han noe spesielt ?

Vitnet: - Han snakket en gang om et hår som kunne fly langt gjennom lufta.

Advokat Fegran: - Du sa til politiet at Viggo ble betegnet som sjefen i forholdet til Jan Helge..

Vitnet kunne ikke utdype dette nærmere, og trakk nærmest uttalelsen tilbake.