— I forhold til utgangspunktet, at dette er en personalsak, mener jeg den er tatt ut av alle proporsjoner, sier Davidsen.

— På hvilken måte?

— Jeg synes jo mediene har gått altfor langt. Jeg er enig med Presseforbundets generalsekretær, Per Edgar Kokkvold, som sier det aldri har vært slik mediestorm i Norge i moderne tid.

For kraftig kost

— Hvilke medier tenker du på da?

— Jeg synes ikke det er riktig av meg å kritisere den ene eller andre. Men summen av alt det mediene har kjørt frem i denne saken har vært for mye.

— Så du ber om at det nå blir mer ro om Valla-saken?

— Jeg vil ikke ha noen mening om hva mediene bør gjøre. Jeg mener bare at i forhold til utgangspunktet har det vært for kraftig kost til nå.

— Hva tror du er nødvendig å gjøre for å gjenreise tilliten til LO?

— Jeg kan ikke se at det er noe tap av tillit. Ute på arbeidsplassene går arbeidet som normalt, og vi gjør det samme arbeidet sentralt.

— Har denne saken skadet LO?

— Alle slike saker er kjedelige. Nå skal vi ha en gjennomgang av saken. Det har jeg vært enig i. Utover det har jeg ikke noe å tilføye.

- Vil ta mektige LO

— Hvorfor tror du saken er blitt brakt ut av alle proporsjoner, slik du ser det?

— Jeg tror det skyldes at LO er en mektig organisasjon. Dermed er det vel slik at alle ønsker å riste en mektig organisasjon.

— Men kan det også ha noe med lederstilen til Gerd-Liv Valla å gjøre?

— Det er det denne gjennomgangen skal vise. Jeg kjenner meg ikke igjen i den fremstillingen vi har sett i mediene.

— Hvordan er kontakten din med LO-lederen nå?

— Vi har kontakt akkurat som vanlig.

— Hvordan takler hun stormen?

— Det kan jeg ikke kommentere. Det må du spørre henne om.

- Bør si ja hvis Ap spør

— Mener du det vil være riktig av Gerd-Liv Valla i denne situasjonen å si nei til vervet som leder av valgkomiteen i Arbeiderpartiet?

— Det bør Arbeiderpartiet i første rekke ta stilling til. Det er vanlig at man blir spurt først før man svarer.

— Men det er jo en tradisjon at LO-lederen har dette vervet?

— Det har vært en tradisjon. Men det er også en tradisjonell diskusjon hver gang

— Du sitter selv i partiets sentralstyre. Hva vil du gå inn for?

— Jeg har sagt at spør de henne, bør hun si ja. Men det blir opp til partiet. Vi får se om hvordan spørsmålet kommer opp, før jeg sier noe mer.

Overrasket over stormen

— Ble du overrasket da denne saken dukket opp?

— Ja, det ble jeg. Jeg ante ingen ting på forhånd.

— Mener du det er grunn til å kritisere Valla?

  • Innholdet i den første pressekonferansen etter Yssens brev var ikke lurt. Det har hun også selv beklaget. I sekretariatet har vi tatt til etterretning den selvkritikken hun tok, og sagt oss fornøyd med den. Nå skal vi ha en gjennomgang av hele håndteringen, og så får vi se om det er noe mer å beklage, sier Davidsen.