Etter at Riksadvokaten henla anmeldelsen av Medhaug i fjor, gikk Medhaug til sak med krav om erstatning for økonomiske tap i forbindelsen med etterforskningen.

Karmsund Tingrett tilkjente Medhaug 170.000 kroner, men staten anket.

Nå har Gulating lagmannsrett avvist anket og gitt Medhaug medhold på nytt. Staten er også pålagt å dekke Medhaugs saksomkostninger på 25.400 kroner i forbindelse med ankesaken. Lagmannsrettens kjennelse kan ankes til Høyesterett.

Jan Birger Medhaug ble vraket som Kristelig Folkepartis fylkesordførerkandidat i Rogaland i fjor sommer.

Vrakingen kom etter at det ble kjent at Medhaug var under etterforskning etter en å ha blitt anmeldt for voldtekt.

Saken skapte stor splittelse både lokalt og i hele Kristelig Folkeparti midt under valgkampoppkjøringen til kommune— og fylkestingsvaltet.

Daværende leder for Kristelig Folkeparti, Valgerd Svarstad Haugland høstet mye kritikk for sin håndtering av saken og sin støtte til kvinnen som anmeldte Medhaug.

Medhaug anmeldte blant andre Svarstad Haugland for ærekrenkelser. Anmeldelsen ble henlagt. Medhaug er i dag direktør ved Haugesund Revmatismeforenings Sanitetssykehus og sitter på fylkestinget for Kristelig Folkeparti.

Kvinnen som anmeldte ham har reist krav om erstatning, men en eventuell erstatningssak er ikke berammet.