Mens det ikke ble jaktet villrein på Hardangervidda i fjor og nesten ikke i 2003, er det duket for at jegerne skal få felle dyr i den kommende jaktsesongen. På et møte i Kinsarvik i helgen, la villreinutvalget frem sitt forslag om igjen å tillate jakt.

Villreinutvalget har den praktiske forvaltningen av villreinbestanden. Men utvalgets forslag om jaktkvote, må godkjennes av villreinnemnda for Hardangervidda.

Sekretær i villreinnemnda, Håvard Kjøntvedt, sier til bt.no at det i møtet var et omfordelt syn på bestandsstørrelsen.

— Utvalget legger til grunn at det nå i vinter er 7000 dyr, og regner med at det vil bli født 1750 kalver i vår. Når jakten starter i høst, vil det være nærmere 9000 villrein på Hardangervidda. Etter utvalgets mening er dette en jaktbar bestand. Utvalget foreslår derfor jaktkvote på 2500 dyr, sier Kjøntvedt.

— Nå skal kvoteforslaget ut på høring hos alle valdansvarlige i bygdene rundt Hardangervidda. Deretter vil utvalget sende sitt endelige forslag til jaktkvote over til villreinnemnda. Endelig vedtak om kvote skal nemnda foreta innen 1. mai, forteller Kjøntvedt.

Til stede på møtet var representanter for private grunneiere, fjellstyrer, medlemmer i villreinutvalget, villreinnemnda, sentral forvaltning, jaktoppsynet og forskningen.