Norske myndigheter skal finne ut om det kan finnes krigsforbrytere blant flyktninger og asylsøkere, sier ekspedisjonssjef Thor Arne Aass i Arbeids— og inkluderingsdepartementet til NRK. Kripos vet i dag om rundt 70 mulige krigsforbrytere i Norge.

Avdelingsdirektør Sylo Taraku i Norsk organisasjon for asylsøkere sier det er behov for en slik gjennomgang. Han er helt sikker på at det finnes informasjon om flere krigsforbrytere i UDIs arkiver.

– Jeg har opplevd minst to saker. En fra Kongo har fortalt at han har vært med på massedrap, og en fra Balkan har innrømmet å ha begått krigsforbrytelser, sier Taraku.

Neste uke skal samtlige departementer bestemme hvordan undersøkelsen av UDIs arkiv skal skje i praksis.