Navn: Nina Langeland

Stilling: Professor dr.med. ved Institutt for indremedisin og seksjonsoverlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitets— sykehus Hva er et virus?

– Det er det minste av alle mikroorganismer. De er så små at de er avhengige av å være inne i en celle for å formere seg. Forskjellige virus angriper forskjellige celletyper. Influensavirus formerer seg i all hovedsak i celler i luftveiene. Siden viruset holder til der, smitter influensa ved hosting, spytt og oppkast.

Hvorfor smitter virus?

– For at virus skal kunne fortsette å formere seg, er de avhengige av å finne nye celler å infisere. Derfor er det i virusets interesse at det smitter fra en person til en annen, slik at viruset overlever som art.

Hvorfor forandrer virus seg med tiden?

– For det første skjer det endringer når virus formerer seg. Noen av disse endringene er gunstige, andre ugunstige. De som er gunstige vil hjelpe viruset å formere seg videre, og dermed bestå. Etter hvert som verten – i dette tilfellet mennesket – klarer å oppnå beskyttelse, er det de variantene som endrer seg som overlever. De virustypene som mennesker blir resistente mot, vil dø ut.

Hvor lenge kan en type virus overleve?

– I titusenvis av år.

Hvordan blir mennesker immune mot et virus?

– Ved at immunforsvaret i kroppen klarer å drepe viruset. Vaksiner har gjort at koppeviruset er utryddet, og man forsøker i dag å globalt å gjøre det samme med poliovirus. Det at tilstrekkelig mange mennesker blir immune gjør at viruset mister sin naturlige vert, og dermed ikke klarer å overleve.

Hvordan fungerer en vaksine?

– Vaksinen gjør at kroppen danner antistoffer mot det gjeldende viruset, slik at man ikke blir syk. Da vil antistoffene stoppe viruset før det kommer i gang, hvis man blir smittet.

Hvordan lager man en vaksine?

– Ved å bruke deler av døde eller svekkede virus, eller ved å bruke kunstig produserte proteiner fra virus. Man bruker da de delene av et virus som gjør at kroppen lager antistoffer, slik at man bli immun uten at vaksinen i seg selv gjør deg syk.

Hvordan fungerer Tamiflu?

– Det angriper ytterveggene på viruset, slik at viruset ikke klarer å infisere nye celler. Et av problemene med slike medikamenter er at et virus kan endre seg, og bli resistente mot det. Det eneste sikre, hvis man vil redusere utbredelsen av sykdommer, er vaksiner.