Stavanger/Oslo (NTB-Peter Tálos): Skjærtorsdag er det tre år siden de tungt bevæpnede NOKAS-ranerne beleiret Domkirkeplassen i Stavanger og med det satte sine tydelige spor i norsk kriminalhistorie. Den gang, som i år, falt 5. april midt i påskens stille uke. Ranet som kostet politiets operative uteleder Arne Sigve Klungland livet, er å anse som oppklart, men fortsatt mangler det meste av ransutbyttet på 57 millioner kroner. Kun seks millioner kroner er gjort rede for. Vel 50 millioner kroner er sporløst forsvunnet.

— Gir aldri opp

— Under rettssaken ble forklaringen til de tiltalte svært tåkete når de skulle forklare seg om hva de fikk av utbyttet etter ranet. Selv om de tilsto å ha være med, ble alt som dreiet seg om pengene bagatellisert eller tilslørt, sier etterforskningsleder Ernst K. Rossebø i Stavanger-politiet til NTB.

Fremdeles etterforsker politiet hvor pengene er tatt veien, men arbeidet går tregt og det er få spor og ledetråder i som kan gjøre jakten lettere.

— Vi vil aldri gi opp, men ar avhengig av nye opplysninger vi kan følge opp og det har vi ikke fått i denne delen av saken, sier Rossebø.

Under avslutningen av ankesaken i Gulating lagmannsrett la ikke aktor Tor Christian Carlsen skjul på at påtalemyndigheten mener det er David Toska som kontrollerer pengene fra ranet. Men han sa ikke noe om hvor han mener David Toska eller «hans nett» kan ha gjemt unna de vel 50 millioner kronene – for det meste i 200-kronesedler.

Løgnere rettsforfølges

Et annet arbeid som politiet har brukt ressurser på i kjølvannet av ankesaken er etterforskningen av alle dem som avga falske forklaringer i de to rettssakene i menighetshuset på Forus.

Både venner og familie av de tiltalte avga alibier til dem som senere snudde og erkjente at de likevel hadde deltatt under ranet. Nå kan opptil 20 av dem vente seg et oppgjør med rettsapparatet.

— Vi har mellom ti og 20 saker som skal være ferdig etterforsket til sommeren. Vi tar sikte på at sakene skal føres for retten i løpet av høsten, sier politiinspektør Pål Jæger-Pedersen i Rogaland politidistrikt til NTB.

- Skal sone i fengsel

Både familier og venner, blant annet vennene til Erling Havnå, Ridvan Halimi og Lars-Erik Andersen risikerer straffeforfølgelse.

Også ransdømte Sven-Eirik Utsi kan vente seg en reaksjon etter sin uriktige forklaring i retten. I tingretten ga Utsi alibi til Kjell Alrich Schumann og forklarte at han befant seg i hans leilighet i Oslo da ranet skjedde på morgenen den 5. april i 2004. Alibiet falt sammen da Schumann under ankesaken erkjente å ha deltatt under ranet og at det var han som avfyrte de dødelige skuddene mot Klungland.

– Rettspraksis tilsier at det skal reageres med ubetinget fengsel for å forklare seg falskt for politiet og i rettssalen. Jeg vil tro flere kan se fram mot dommer på opptil flere måneder, sier Jæger-Pedersen.

Strafferammen for å forklare seg uriktig er inntil fem år i fengsel.