• Det er opplagt alvorlig for Arbeiderpartiet at vi ikke oppfattes som det beste partiet på ett eneste område lenger, sier Thorbjørn Jagland.

I et intervju med BT presenterer partilederen de sakene han mener Ap bør satse på for å gjenvinne fordums storhet. Stikkordene er integrering av innvandrere, de lavtlønte og distriktspolitikken.

Han trekker særlig frem integreringspolitikken som et forsømt område.

— Har Ap vært for naiv?

— Det vil jeg ikke si, men vi må bli langt klarere. Arbeiderpartiet må få et grep om integreringspolitikken på en måte som gjør at innvandringen ikke oppfattes som et problem i velferdssamfunnet, men heller som en fordel.

Kan ikke avvise problemer

— Dette har ikke Ap eller andre ansvarlige partier maktet godt nok. Nå ser vi hvordan høyreradikale partier i hele Europa kobler innvandring og kriminalitet. Vi må forholde oss til det som er sant i budskapet deres. Vi kan ikke avvise problemene, vi må også ha svar.

— Og svaret er en strengere linje i integreringspolitikken og tøffere behandling av kriminelle innvandrere?

— Spørsmålet kan ikke løses ved å gå på akkord med rettsstatens prinsipper. Når Carl I. Hagen hele tiden snakker om lik behandling av nordmenn og innvandrere, må det selvsagt også gjelde rettsbeskyttelse. Det ville føre oss på gale veier hvis vi behandler kriminelle innvandrere strengere enn nordmenn, mener Jagland.

De lavtlønte

Ap-lederen som går av på landsmøtet senere i år, mener den nye partiledelsen må jobbe for å revitalisere Aps forhold til arbeidslivet.

— Partiet må meisle ut et klart program, særlig for de lavtlønte. Det er dessverre sånn at de som tjener minst også har det mest belastende arbeidsmiljøet. Tilknytningen til arbeidslivet har vært, og bør være, en viktig oppgave for Arbeiderpartiet. Veldig mange lavtlønte reagerer på velferdssamfunnets svakheter, og er dessverre blitt lettere å fange opp for Fremskrittspartiet.

Jagland mener videre at Ap må ta en klar ledelse i distrikts- og næringspolitikken. - Her har vi viktige tradisjoner å ivareta.

— Hva med miljøpolitikken, her fremstår den Høyre-dominerte regjeringen som mer offensiv enn ditt eget parti?

— Jo, dette har vært et problem for oss, men miljøskrytet til Bondevik-regjeringen vil fortape seg. Vi ser tegnene allerede, og misnøyen vil nok øke etter hvert som miljøbevegelsen ser resultatene, mener Jagland.

Svensk suksess

Thorbjørn Jagland tror ikke den rådende tidsånden med økende individualisme forklarer Arbeiderpartiets sammenbrudd.

— Nei, se på Sverige. Vårt svenske søsterparti står på helt tradisjonelle sosialdemokratiske verdier med vekt på utbygging av offentlig sektor. Samtidig opplever de en eventyrlig oppslutning. Det er fullt mulig for Ap å nå gamle høyder med rundt 35 prosents oppslutning, slik vi hadde langt inn i forrige stortingsperiode.

— Men hvorfor har sosialdemokratene lykkes i Sverige. Er det partiledelsen der som har klart å formidle det sosialdemokratiske budskapet på en bedre måte?

— Noe kan selvsagt skyldes personene på partitoppen, men den store forskjellen er at vi har oljepenger. Vi har formidable inntekter i Petroleumsfondet, og samtidig opplever mange store mangler i det norske velferdssamfunnet. Det er en kjempemessig politisk utfordring som også Bondevik-regjeringen vil få i fanget. De vil få akkurat de samme problemene som vi hadde, spår Jagland.