«Jeg er fra i dag tilbake i full virksomhet. Mandag morgen leder jeg utenrikskomiteens reise til Canada og USA. Straks jeg kommer hjem vil jeg sette all min kraft inn i arbeidet fram til landsmøtet i november slik sentralstyret har trukket opp linjene for. Men jeg vil nå si ifra om at jeg ikke er kandidat til å lede partiet etter landsmøtet. Jeg må som partiets leder ta ansvar for å få partiet ut av en ødeleggende personstrid slik at partiets energi kan bli brukt på å gjenvinne den tilliten vi tapte ved valget i fjor.

Til dette kommer at jeg må tenke på meg selv. Takket være den inspirasjonen jeg har funnet i Arbeiderpartiets politikk har jeg kunnet arbeide hardt i svært mange år. Jeg har ingen problemer med å fortsette å arbeide hardt. Men jeg har fått et varsel om at det finnes grenser særlig når personfokusering overskygger det som er partiets historiske oppdrag, nemlig å forbedre hverdagen til vanlige folk.

Jeg vet at mange kan bli skuffet og oppgitte. Jeg ber alle om å riste det av seg, bidra til å gjenreise Arbeiderpartiet på et sosialdemokratisk grunnlag og på ny gjøre partiet til en kraft på venstre side i norsk politikk. Norge har alltid tjent på å ha et sterkt Arbeiderparti.

Jeg gleder meg til et inspirerende arbeid fram til landsmøtet. I alle de 20 årene jeg enten har arbeidet for partiets ledelse eller vært en del av den, har ønsket vært å tjene mitt parti og dermed bidra med noe positivt til det norske samfunn. Slik er det fortsatt.

Jeg har i mitt sykefravær mottatt et overveldende antall hilsener. Jeg vil takke alle».

(NTB)