Dette er ett av grepene presidentskapet kan komme til å ta for å få kontroll over den voksende pensjonsskandalen.

– Vi må få de faktiske forhold på bordet. Derfor må alle tilfellene der tidligpensjon er innvilget, gås etter i sømmene. Et alternativ kan være å bruke utenforstående til dette arbeidet, sier Jagland til NTB.

Les også: Alarmerte Jagland allerede i april Hastemøte

Presidentskapet kommer tirsdag sammen til hastemøte for å drøfte tiltak som kan få pensjonssaken inn på et spor som leder til klarhet, oversikt og kontroll.

Jagland mener ellers det er for mye synsing, spekulering og grunnløst prat om misbruk og uansvarlighet blant representantene på Stortinget. Men han vil ikke trekke fram enkeltpersoner.

Stortingspresidenten beklager sterkt det bildet av rot og regelrett juks som spres i mediene, og er bekymret for økende mistillit til politikerne blant folk flest. Han vil imidlertid ikke kommentere enkeltpersoners bruk av Stortingets pensjonsordning.

– Men misbruk skal behandles på samme måte som overalt ellers i samfunnet, sier Jagland.

Plenum Stortingspresidenten gjør det klart at presidentskapet må forholde seg til loven om stortingspensjoner som plasserer ansvaret på pensjonsstyret som selvstendig organ. Og det er bare Stortinget i plenum som kan endre pensjonsreglene, ingen andre instanser.

– Det er ikke så enkelt som å si at nå får presidentskapet ordne opp. Det er partiene som tar stilling til årsrapportene fra pensjonsutvalget, og det er partiene som skal vurdere den gjennomgangen som nå skal gjøres av ordningen med tidligpensjon, sier Jagland.

Han beklager at det kanskje fester seg et inntrykk hos vanlige folk at saken driver rundt uten at noen tar styringen.

– Det er ikke hyggelig å se stadig nye oppslag og påstander om pensjonsplanlegging og direkte juks. Dessuten er det altfor mange som prater i alle retninger og som synser veldig mye uten å ha full kjennskap til rapporten fra Riksrevisjonen. Dette er uheldig, sier Jagland.

Les også: Tvil om Gros pensjon

Sist torsdag Om sakens gang sier stortingspresidenten at Riksrevisjonens endelige rapport kom til Stortingets administrasjon 1. juli med kopi til presidentskapet.

– Men den kom ikke på mitt kontor før torsdag i forrige uke. Jeg skjønte straks alvoret og ringte til Sigvald Oppebøen Hansen som er leder i Stortingets pensjonsstyre. Jeg ba om at nødvendige tiltak måtte settes i verk straks, sier Jagland.

Han understreker at presidentskapet ikke kan sette til side pensjonsstyret som ifølge loven om stortingspensjoner er den instans som har ansvaret.

– Nå må de personer som Riksrevisjonen trekker fram, få forklare seg overfor pensjonsstyret. Deretter sender styret en melding til Stortinget i plenum, sier Jagland.

Han avviser et oppslag i Bergens Tidende om at han fikk kjennskap til pensjonssaken i detalj allerede i april. Den gang var det snakk om generell informasjon om at en undersøkelse var satt i gang. Det ble ikke nevnt konkrete pensjonsforhold knyttet til navngitte personer.

Synspunkter? Diskuter pensjonsavsløringene her.

HÅVARD BJELLAND