KJELL T. BARØY, NTB

Jagland viser til at Arbeiderpartiet har hatt som prinsipp ikke å gi regjeringsnotater til granskingskommisjoner.

– Det prinsippet har jeg holdt meg til. Men når en av Arbeiderpartiets tidligere statsråder nå sier at han er villig til å renonsere på prinsippet, så er jeg villig til å vurdere saken på nytt, sier Jagland.

Ville ikke Ap har nektet å gi fra seg regjeringsnotater fra prosessen som førte til at Gardermoen ble valgt som hovedflyplass. De borgerlige partiene derimot har gitt fra seg sine notater til granskingskommisjonen som Stortinget nedsatte. Lørdag viste tidligere Ap-statsråd Kjell Opseth til dette, og sa at også Arbeiderpartiet burde offentliggjøre disse notatene.

– Det er rett at regjeringsnotatene er unntatt offentlighet, men i denne saken skulle jeg gjerne sett at de ble gjort offentlige, slik at vi slapp den diskusjonen, sa Opseth til NRK.

Oppgjør i Stortinget Jagland poengterer at Ap har avslått å gi regjeringsnotater til granskingskommisjoner fordi partiet ikke har ønsket at slike notater skal kunne brukes i politiske oppgjør i Stortinget.

– Derimot har vi i noen tilfeller frigitt regjeringsnotater til forskere. Det er noe annet. Dokumentene blir da ikke brukt i politiske oppgjør i Stortinget, sier Ap-lederen.

Han understreker at saken har vidtrekkende prinsipielle sider. Den berører flere statsråder Ap har hatt opp gjennom tidende.

– Jeg vil derfor tenke nøye gjennom konsekvensene før jeg tar endelig stilling til saken, sier Ap-leder Thorbjørn Jagland.