Jagland mener at Arbeiderpartiets harde utfall mot Høyres kutt i sykelønnen framsto som lite troverdige fordi det kom fram at regjeringen selv hadde drøftet sykelønnskutt med partene i arbeidslivet.

Hardt ut mot Høyre

Dette blir også påpekt av arbeidsgruppen som har analysert valgresultatet, og som la fram sine konklusjoner på Aps sentralstyremøte onsdag kveld. Gruppen har vært ledet av Jørund Ruud fra Telemark.

Thorbjørn Jagland var selv en av dem som gikk hardest ut mot Høyre. Han beskyldte blant annet Jan Petersen for hjerteløshet, men fikk dette tilbake som en bumerang da Dagens Næringsliv avslørte at regjeringen selv hadde vurdert reduksjoner i sykelønnen, i strid med landsmøtevedtaket.

Kortslutning

— Når vi kjørte den saken så sterkt i valgkampen, og det samtidig kom fram at vi jobbet med et annet opplegg, avdekket det en svakhet i partiet. Vi har noen strukturer som kortslutter de beslutninger partiet har tatt på landsmøtet. Det skaper en tillitskrise, sier Jagland.

Han vil ikke peke på hvem som har skylden for dette.

Jagland mener det for så vidt var naturlig at regjeringen drøftet Sandman-utvalgets innstilling om sykelønnen med partene i arbeidslivet, men at det burde vært total åpenhet om den prosessen.

Jagland unnviker spørsmålet om han nå i realiteten skylder på Jens Stoltenberg for valgnederlaget:

— Nei, dette er påpekt som et problem av hele organisasjonen, også av Jens Stoltenberg, sier han.

- Var kjent

At utenriksministeren og partilederen i Arbeiderpartiet nå hevder han ikke kjente til regjeringsnotatet om kutt i sykelønnsordningen, står i kontrast til det statsminister Jens Stoltenberg har sagt tidligere.

Statsministeren har flere ganger framholdt at den interne diskusjonen rundt sykelønnsordningen ble ført i full åpenhet. I et intervju med NTB 25. august i år sier Stoltenberg at skissen ble lagt fram til diskusjon med organisasjonene i arbeidslivet.

— Det har vært full åpenhet om dette siden vi innkalte partene i arbeidslivet til en dialog om oppfølgingen av Sandman-utvalget, uttalte han.

LO-leder Gerd Liv Valla ville onsdag kveld ikke kommentere Thorbjørn Jaglands uttalelser.

Ingen lederdebatt

Jagland har ikke vurdert å trekke seg som partileder etter det dårlige valget. Han mener debatten om det delte lederskapet i Arbeiderpartiet er medieskapt.

— Det er ingen i partiet som har pekt på at det delte lederskapet har skapt problemer i valgkampen, sier Jagland.

Han viser til konklusjonene fra arbeidsgruppen, og Jørund Ruud bekrefter dette:

— Det er samstemmighet om at partiledelsen har gjort en god innsats i valgkampen, og ingen peker på at delingen mellom statsminister og partileder er problematisk, sier han.

Jagland mener at mediene har skapt denne debatten, og sikter til oppslaget i VG like før valget der åtte Ap-representanter uttaler seg kritisk om det delte lederskapet.

— Jeg trodde journalistikk dreide seg om å formidle det som foregår, ikke om å skape en situasjon det ikke er grunnlag for, sier han.

Dobbel ild

Leder i arbeidsgruppen, Jørund Ruud, peker også på andre årsaker til at Arbeiderpartiet mistet mange velgeres tillit:

— Vi har mistet troverdighet når det gjelder fordeling og omsorg for de svakeste. Den omfattende omstillingen i offentlig sektor skapte betydelig uro blant store grupper ansatte, samtidig som omstillingen gikk for langsomt til at de utålmodige så resultater. Partiet ble satt under dobbel ild, sier Ruud.