Jagland ble valgt med bare én blank stemme, mens Hagen fikk 25 blanke stemmer under konstitueringen av Stortinget.

— Det er ikke uvanlig med blanke stemmer, men jeg er glad jeg fikk bare den ene, sier Jagland. Han slutter nå i utenrikskomiteen, der han har vært leder de siste fire årene.