• Det er ikke enkelt å peke på en annen kanal enn TV2 når vi skal tildele ny konsesjon, sier partileder i Arbeiderpartiet, Thorbjørn Jagland

I går ba TV2-sjef Kåre Valebrokk om å få møte Jagland mens partilederen var gjest på Hordaland Arbeiderpartis årsmøte. Lobbyister Sammen med Jagland var TV2s uoffisielle sjefslobbyist, næringsminister Grete Knudsen og leder for Hordaland Arbeiderparti, Ranveig Frøiland. De to utgjør sammen med byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og hordalandsbenken på Stortinget TV2s viktigste allierte.TV2 bruker denne bergenskanalen for å søke å påvirke regjeringen til å gi TV-kanalen det den oppfatter som levelige vilkår når det om kort tid skal forhandles om en konsesjon for syv nye år.Mens kommunikasjonen med Kulturdepartementets politiske ledelse ikke er den aller beste, spiller kanalen åpenbart på lag med Knudsen, Frøiland og Strøm-Erichsen. Frykter prispress På møtet gjorde Kåre Valebrokk det klart at 500 millioner kroner i en engangsavgift for syv nye år ville bli for dyrt for TV-kanalens eiere. I tillegg kommer nemlig en årlig innbetaling på 20 millioner kroner til et filmfond. 500 millioner kroner er den summen Kulturdepartementet har antydet at det vil koste for en ny konsesjon. Thorbjørn Jagland vil ikke si noe om beløpet, men han uttrykker stor forståelse for de investeringsbehov TV2 har meldt for å gjennomføre en digitalisering. Det samlede investeringsbehovet for NRK, TV2 og Telenor beregnet å være mellom tre og fem milliarder kroner. Forstår TV2 — Vi kan ikke sette avgiften så høyt at TV2 ikke har råd til å gjennomføre en kostbar digitalisering, sier Jagland. - Er denne runden om ny konsesjon bare en ren formalitet som handler om å bli enige med TV2 om hva prisen for konsesjonen skal bli?- Det er i hvert fall en slags forhandlingssituasjon når det gjelder det økonomiske. Det blir ikke billigere, men vi må og ta hensyn til at TV2 bare henter inntektene fra reklamemarkedet. Vi må ikke svekke økonomien så mye at det ikke blir penger til digitaliseringen og dermed rive grunnen vekk under et nasjonalt fjernsynstilbud.Jagland kan ikke si sikkert om konsesjonsavgjørelsen faller før valget. Til spørsmålet om dette er siste gang politikerne kan regne med å kunne dele ut en konsesjon, svarer Jagland:- Jeg vet ikke nok om den teknologiske utviklingen til å si om dette er siste gang det vil være mulig for oss å styre dette politisk. Men er det dit, er det viktig for oss å legge et grunnlag for to solide nasjonale kanaler som motvekt til den alles kamp mot alle som ser ut til å komme på dette markedet.