– En utfordring og en stor ære, sier Thorbjørn Jagland (Ap) om sitt kommende verv som stortingspresident etter Jørgen Kosmo (Ap).

Onsdag ble det klart at Jagland blir valgt til stortingspresident 10. oktober etter at han takket ja fra en forespørsel fra partileder Jens Stoltenberg om å bli Stortingets fremste talsmann.

Carl I. Hagen (Frp) blir etter alt å dømme visepresident de neste fire årene.

Stortingets presidentskap består i tillegg til de to stortingspresidentene av Odelstingets og Lagtingets presidenter og visepresidenter..

– En stor ære

– Stortingspresidenten er det høyeste embetet i Norge nest etter kongen. Jeg ser på min nye stilling som en stor ære og utfordring, sier Jagland til NTB.

– Jeg kan vel fortsatt spille en rolle i norsk politikk, men det blir nok på en annen måte enn tidligere, legger han til.

Jagland, som har vært leder av Stortingets utenrikskomité og Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsmann, sier han ikke kan delta i den partipolitiske debatten og de daglige stridigheter på samme måte som han har gjort så langt.

– Men jeg vil fortsatt ha mitt syn på utenrikspolitiske spørsmål og delta i debatten, sier han.

– Jeg er kandidat

– Jeg regner med å bli visepresident. Det har alltid vært slik at det nest største partiet i Stortinget får visepresidenten når det ikke er blokker. Når presidentskapet skal velges 10. oktober, er jeg Frps kandidat, sier Hagen til NTB.

Det er partiene selv som lanserer sine kandidater til presidentskapet. Valgene finner sted når Stortinget konstituerer seg 10. oktober.

Jagland erstatter Jørgen Kosmo (Ap), som trakk seg fra Stortinget før valget. Hagen tar over etter Inge Lønning (H).

Dermed blir det et par med erfaring som blir de øverste lederne i Stortinget. Jagland er tidligere statsminister og utenriksminister, mens Hagen er den med lengst fartstid i nasjonalforsamlingen.

Jagland og Hagen

Thorbjørn Jagland fyller 55 år i november. Han var statsminister fra oktober 1996 til oktober 1997 og utenriksminister i Jens Stoltenbergs regjering fra mars 2000 til oktober 2001. Han var leder i Ap fra november 1992 til landsmøtet høsten 2002. Fra 1986 til 1992 var han partisekretær. Jagland har vært stortingsrepresentant siden 1993.

Carl I. Hagen er partiformann i Frp siden 1978, men har varslet at han vil trekke seg som partiformann på det neste landsmøtet og som parlamentarisk leder allerede i høst.

Hagen møtte for første gang på Stortinget etter Anders Langes død i 1974-1977. I 1981 ble han innvalgt som fast representant for Fremskrittspartiet.